Favorit i repris: Ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar

nytt

”En aveny är en bredare gata, som ibland leder fram till en speciell eller framträdande byggnad eller plats. Avenyer är ofta kantade av träd. Andra ord för liknande typer av gator är esplanad och boulevard.”  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aveny

I sommar (sommaren 2013) har vi sett hur Avenyn kan se ut med de nya paviljongerna i glas som White arkitekter och Göteborgs stadsbyggnadskontor har föreslagit. Paviljongerna ingår i ett nytt gestaltningsprogram för Avenyn och syftar till att skapa en enhetligare utformning av uteserveringarna. Att minska gatans röriga intryck är naturligtvis mycket positivt men frågan är om inte det bästa receptet vore att förträdgårdarna återskapades? För tyvärr blir resultatet av paviljongernas placeringar vid körbanorna att den breda och pampiga Kungsportsavenyn förvandlas till en trång och korridorliknande gata med två gångstråk och en körbana i mitten.

ml130811

GP:s Malin Lernfelt anser att stadsbyggnadskontoret borde ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar GP 2013-08-11.

Platsutveckling – studie visar att områdets tillgångar avgör bostadspriset

Stockholm_panorama_1868

Stockholmspanoramat av litografen och tecknaren Carl Johan Billmark . I dag är Billmark mest känd för sina Stockholmsvyer. Panoramat trycktes 1868 i Paris och är ett av hans mest kända verk.

Grönområden, fungerande kollektivtrafik och tillgång till butiker och restauranger hör till de viktigaste kvaliteterna i ett bostadsområde. I dag avgörs priset mer av området än av bostadens storlek och skick.

Tillsammans med konsultbolaget Evidens och arkitektbyrån White har analysföretaget Spacescape vid två olika tillfällen granskat bostadsmarknaden i Storstockholm. En av grundpelarna i analysen, som har gjorts på uppdrag av landstinget och flera kommuner, är att med hjälp av köpeskillingsstatistik sätta en prislapp på vad människor är beredda att betala för bostadsområdet. DI
Läs mer >>>

Världstjärnan, parkgatan eller den eleganta gatan – tre förslag för paradgatans framtid

avenyn 2
Avenyn har längs stora delar av sträckningen tio meter breda trottoarer som ursprungligen var förträdgårdar.

Avenyns vision
Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Området ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. En dynamisk kombination ska lyftas fram där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Huvudstråket ska bli inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

I somras stod det klart att det var arkitektkontoret White som vann Stadsbyggnadskontorets upphandling om Avenyns framtid. Nu har tre visionsförslag tagits fram som alla strävar efter samma sak: att återupprätta finstråket Avenyn. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Avenyn

Ta en titt på förslagen
Dandy – den eleganta gatan >>>
Fenix – parkgatan >>>
Robyn – världstjärnan >>>
Läs mer >>>

Många positiva till nya torget i Kungsbacka

Kungsbacka torg nominerades till Sienapriset 2012. Sienapriset utdelas för att främja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. www.arkitekt.se

Hälften i kommunens invånarpanel är nöjda eller mycket nöjda med det allmänna intrycket av Kungsbacka torg.
– Det som kanske ska bli mest intressant är att få de här 30 procenten som inte är nöjda att bli nöjda också. Vi har fått in så fantastiskt mycket förslag på aktiviteter. Det finns ingen ände på kreativiteten. Det är jätteroligt, säger ordförande Harald Pleijel. GP
Läs mer >>>