Studio 12: Het amerikansk bostadsmarknad och mobilshopping som framgångsfaktor för detaljhandeln

Studio 12: Het amerikansk bostadsmarknad

Studio 12: Het amerikansk bostadsmarknad
Olle Wästberg om svensk och amerikansk fastighetsmarknad. Mobilshopping framtiden för detaljhandeln. Studio 12 ger dig nyheter om ekonomi – näringsliv, finansmarknader, makroekonomi och privatekonomi.

Platsutveckling – studie visar att områdets tillgångar avgör bostadspriset

Stockholm_panorama_1868

Stockholmspanoramat av litografen och tecknaren Carl Johan Billmark . I dag är Billmark mest känd för sina Stockholmsvyer. Panoramat trycktes 1868 i Paris och är ett av hans mest kända verk.

Grönområden, fungerande kollektivtrafik och tillgång till butiker och restauranger hör till de viktigaste kvaliteterna i ett bostadsområde. I dag avgörs priset mer av området än av bostadens storlek och skick.

Tillsammans med konsultbolaget Evidens och arkitektbyrån White har analysföretaget Spacescape vid två olika tillfällen granskat bostadsmarknaden i Storstockholm. En av grundpelarna i analysen, som har gjorts på uppdrag av landstinget och flera kommuner, är att med hjälp av köpeskillingsstatistik sätta en prislapp på vad människor är beredda att betala för bostadsområdet. DI
Läs mer >>>