Repris: Vinden har vänt – bevara kulturarvet och fixa blandstad på riktigt

”Kvarteren Eken och Cedern får stå kvar. De i dag så nedgångna fastigheterna skall renoveras varsamt och hyras ut till låg kostnad enligt Byggföretaget Botrygg som fått markanvisning av fastighetsnämnden.

Det är ett glädjande besked på flera sätt. Inte minst för att det, precis som när det fattades beslut om att bevara Kinesiska Muren och Mercurhuset på Skeppsbron, är ett tecken på att rivningsraseriet i Göteborg kan vara på väg att fasas ut.”

Malin Lernfelt, GP Ledarbloggen

Favorit i repris – Rädda själar river Gårda och Valhallabadet

Kvarteret Oktanten – Karl Johansgatan 17 i Majorna – räddades efter flera år av diskussioner.

”När New York Times utnämner Göteborg till en av Europas coolaste städer är det inte evenemangsstråket och Avenyn man syftar på. Det är stadens oslipade juveler som fångat reporterns blick. Men så är det väl knappast det nya, superstylade och välsmorda som kan locka en turist från ett land som redan gör allt sådant tio gånger bättre. Mycket av Göteborgs attraktionskraft ligger i de där husen, gårdarna och miljöerna som utsöndrar kulturhistoria och levnadsöden ur varenda spricka i murbruket. Som vid Bangatan 10, eller i Gårda.”  Maria Haldesten, GP

Byggnadsvårdsföreningen och Gårda boendeförening visar sköna Gårda 31 juli

olskroken

”Yes We Can”. Ett av de bevarade landshövdingehusen i Olskroken. Husen i Gårda är slitna men de skulle kunna bli en mycket attraktiv boendemiljö i framtiden. Visst vore det tråkigt om Göteborgs stad inte ens försökte att rädda den unika miljön?!

Tid: onsdag 31 juli kl 19:00
Plats: Gudmundsgatan 13, Göteborg
Pris: 50 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen, 80 kr för icke medlemmar.
Antal platser: 15 st
Anmälan: Via e-post till – linda.svensson@byggnadsvard.se – senast 29 juli
Kontaktperson: Linda Svenson nås via 0702-395213  ( länsombud i Byggnadsvårdsföreningen )

Kvarteren Eken och Cedern i stadsdelen Gårda har sedan 1960-talet mer eller mindre haft ett rivningshot hängande över sig. Halva kvarteren har redan rivits för att bredda motorvägen. Göteborgs stad äger husen och motiven till rivning är:

  • höga kostnader för restaurering och upprustning
  • dålig boendemiljö
  • marken önskas användas för parkeringsplatser.

Gårda är en levande blandstad med barnfamiljer, studenter och pensionärer och det finns en unik grannsämja i stadsdelen. De boende i Gårda värdesätter att få bo centralt i vackra hus med bevarade detaljer. Trots 40 år av undermåligt underhåll är husen i relativt gott skick och deras status kan jämföras med de nya husen utmed Friggagatan som måste putsas om och få ny isolering tre år efter invigningen.
Läs mer >>>

I sista sekund gav sig Ronald Eek ut och fotograferade Olskroken, innan kvarteren föll för grävskoporna. Det var sommaren 1977. Foto och musik: Ronald Eek. GP 1 november 2007.

Restaurering handlar om att förverkliga drömmar, visioner och att spränga gränser

Under den senate veckan har vi kunnat läsa om landshövdingehusen i Gårda som åter hotas av rivning. Husen och de boende i Gårda för en ständig kamp om dess tillvaro. Brandkrav och akuta åtgärder innebär investeringar för cirka 12 miljoner. Kostnader som fastighetskontoret i Göteborg anser är höga. Att bygga har alltid varit förenat med stora kostnader. Just produktionskostnaden är emellertid en liten del av den totala kostnaden – det är i förvaltningsskedet som byggnader verkligen kostar pengar. Tyvärr ser vi idag att det finns alltför täta skott mellan å ena sidan projektering och byggande, å andra sidan förvaltning. Man borde istället använda begreppet livslängdskostnad för byggnader.

Hållbar stadsutveckling kännetecknas av just ett längre och vidare perspektiv än kostnader och intäkter på kort sikt. Den som har kunskap om potentialen i intressant arkitektur – såväl historisk som ny – och insikt om konsekvenserna av dess frånvaro, har inte råd att avstå. Att bevara Göteborgs kulturmiljöer borde därför ses som en viktigt del av stadens själ och varumärke!
Läs GP:s artikel om Gårda >>>

Läs även Marie Hjalmarsson Engelke artikel om Gårda från 2008 i tidskriften
Byggnadskultur.
Kvarteret i Gårda fick stå kvar >>>

Rädda själar river Gårda – GP:s Maria Haldesten boostar Göteborgs kulturhistoriska miljöer

Kvarteret Oktanten – Karl Johansgatan 17 i Majorna – räddades efter flera år av diskussioner.

När New York Times utnämner Göteborg till en av Europas coolaste städer är det inte evenemangsstråket och Avenyn man syftar på. Det är stadens oslipade juveler som fångat reporterns blick. Men så är det väl knappast det nya, superstylade och välsmorda som kan locka en turist från ett land som redan gör allt sådant tio gånger bättre. Mycket av Göteborgs attraktionskraft ligger i de där husen, gårdarna och miljöerna som utsöndrar kulturhistoria och levnadsöden ur varenda spricka i murbruket. Som vid Bangatan 10, eller i Gårda.  Maria Haldesten, GP
Läs mer >>>