Restaurering handlar om att förverkliga drömmar, visioner och att spränga gränser

Under den senate veckan har vi kunnat läsa om landshövdingehusen i Gårda som åter hotas av rivning. Husen och de boende i Gårda för en ständig kamp om dess tillvaro. Brandkrav och akuta åtgärder innebär investeringar för cirka 12 miljoner. Kostnader som fastighetskontoret i Göteborg anser är höga. Att bygga har alltid varit förenat med stora kostnader. Just produktionskostnaden är emellertid en liten del av den totala kostnaden – det är i förvaltningsskedet som byggnader verkligen kostar pengar. Tyvärr ser vi idag att det finns alltför täta skott mellan å ena sidan projektering och byggande, å andra sidan förvaltning. Man borde istället använda begreppet livslängdskostnad för byggnader.

Hållbar stadsutveckling kännetecknas av just ett längre och vidare perspektiv än kostnader och intäkter på kort sikt. Den som har kunskap om potentialen i intressant arkitektur – såväl historisk som ny – och insikt om konsekvenserna av dess frånvaro, har inte råd att avstå. Att bevara Göteborgs kulturmiljöer borde därför ses som en viktigt del av stadens själ och varumärke!
Läs GP:s artikel om Gårda >>>

Läs även Marie Hjalmarsson Engelke artikel om Gårda från 2008 i tidskriften
Byggnadskultur.
Kvarteret i Gårda fick stå kvar >>>