Urban Splash – 25 år av banbrytande fastighetsutveckling

About US from Urban Splash on Vimeo. Original thinkers, rebels at heart, natural collaborators – Urban Splash är den banbrytande fastighetsutvecklaren som med platsens historia och arkitekturen i centrum utvecklar attraktiva livsmiljöer i världsklass!

London BIDs: New West End Company – Bond Street, Oxford Street och Regent Street

Storbritannien var först ut med BIDs i Europa
Londons största BID heter New West End Company och utvecklar Bond Street, Oxford Street och Regent Street. I Storbritannien var Tony Blair en av de drivande krafterna bakom etableringen av BIDs och BID-lagstiftningen infördes vid årsskiftet 2004-05. Planeringsarbete och pilotprojekt hade pågått sedan början av 2000-talet, och lagstiftningen i England blev klar i september 2004. Behovet av förbättringar i den offentliga miljön var en viktig anledning. BIDs, engelsk modell, har fått en något annorlunda framtoning än i USA, med större inflytande från stat och kommun.

Varför BIDs i Storbritannien?
Storbritanniens BID-lagstiftning syftar till:
•  att uppmuntra samverkan mellan det lokala näringslivet, fastighetsbolag och offentliga verksamheter
•  att uppmuntra till investeringar i offentliga miljöer
•  att offentliga miljöer kännetecknas av “liveability”
•  att skapa och bibehålla hållbara “communities”
•  att medborgare och näringsliv skall kunna påverka den urbana miljön, och, i och med detta, den enskilde individens livskvalitet.

New West End Company
www.newwestend.com

Land of Hope and Glory: Tack för ett framgångsrikt 2018 och Gott nytt år!


Land of Hope and Glory från Last Night of the Proms 2009. Last Night of the Proms är avslutningskonserten av säsongens promenadkonserter, Promenade Concerts, och hålls alltid andra lördagen i september i Royal Albert Hall, London. Den sänds även i direktsändning på storbildsskärmar i ett flertal städer i Storbritannien. Wikipedia

BIDs ger sådan service som kommuner förväntas ge men inte förmår, och öppnar möjligheten för fler att ge mer. År 2017 avslutades med BID-briefing tillsammans med dåvaeande civilminister Ibrahim Baylan och miljöminister Karolina Skog med anledning av Nina Lundströms (L) förslag om en svensk BID-lag – motion 2017/18:363 -. Motionen fick dessvärre avslag i riksdagen men efter valet 2018 har det startats lokala varianter av BIDs (Main Street Programs) i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tydligast är satsningen från Stockholms stad, där den högsta politiska ledningen, genom finansborgarrådet Anna König Jerlmyr, storsatsar med piloter på bland annat Sergels torg och Medborgarplatsen. Vi höjer glasen och skålar för för ett glatt 20 som ett banbrytande år för svensk platsutveckling.

Gott nytt år!

Torbjörn Lindstedt, BIDs in Sweden 

Saving Britain’s Past – Tom Dyckhoff besöker Park Hill i Sheffield

Vad menas med kulturarv och vad bör bevaras till framtida generationer? Följ med arkitekturkritikern Tom Dyckhoff till Park Hill i Sheffield. Att byggnadsminnesförklara (K-märka) Park Hill var ett  mycket kontroversiellt förslag i Storbritannien, bostadsområdet var visserligen en gång hyllat som ett av allmännyttans mest banbrytande bostadsområden i Storbritannien men decennier av uteblivet underhåll förvandlade stadsdelen till ett dystert och förslummat område som ingen ville kännas vid eller bo i. 2007 startade fastighetsutvecklaren Urban Splash och English Heritage ett arbete med att omvandla delar av området till en stadsdel med bostadsrätter, affärs- och kontorslokaler. Urban Splash har gjort en kraftig upprustning i området men samtidigt lyft fram det som var tidstypiskt och karaktäristiskt för Park Hill.


Affärs- och kontorslokaler i Park Hill.


Delar av Park Hill har omvandlats till bostadsrätter.

Det ska bli enklare att bygga

Regeringen vill korta de långa plantiderna kraftigt för nybyggen. Därför får en utredare i uppdrag att vända upp och ner på hela den svenska planprocessen. Bostadsministern vill särskilt att byggmarknaderna i Tyskland och Storbritannien studeras. SvT Nyheter
Läs mer >>>