Integrationsförslaget: Lundbybadet som framtidens centralbad och tågstationen “Göteborg Norra” på Nya Backaplan – intervju i Hela Hisingen

Intervju i nätmagasinet Hela Hisingen.


Hisingen är en del av stadskärnan. Spännande strategier från Martin Wannholt för att utveckla infrastrukturen på Hisingen diskuteras i dagens GP. 

I vår vision bör Hisingens framtida stadsplanering bygga på Business Improvement Districts (BIDs) som grundidé tillsammans med integration, kulturvärden, väl genomtänkt arkitektur, natur och hållbar bostadsutveckling som attraktionskraft. Läs Intervjun i helahisngen.se !

Torbjörn Lindstedt, platsutveckling.se

The High Line – rosthögen i luften som utvecklades till en skön stadspark och ett besöksmål i världsklass

Många tyckte att den var en stor och ful rosthög i luften. Bevarandet av The High Line är berättelsen om ett lokalt gräsrotsarbete som byggde en stadspark och ett besöksmål i världsklass. Dokumentären ”Elevated Thinking” beskriver arbetet bakom framgångssagan med en stadspark i luften.

Kan fula ankungen bli fin? Det är en fråga som bara tiden kan svara på. Centerpartiets Emmyly Bönfors argumenterar på GP debatt för en modern stadsutveckling som går bortom att erbjuda enbart tak över huvudet. Hon och Centerpartiet i Göteborg förespråkar utvecklingen av stadsdelar där bostäder, handel och kultur kan samexistera. I deras syn är det ett sätt att ge Göteborg en möjlighet att visa vägen för framtidens stadsplanering.

En nyckelpunkt i Centerpartiets vision för Göteborg är att omvandla Rosenlundsverket till en symbol för konceptet, där historia, kultur och framtid möts. De står i kontrast till vad de kallar ”prussiluskhögern,” som enligt dem strävar efter att skapa mäklarinspirerade och generiska bostadsområden.

Frågan om något är vackert eller fult är subjektiv och beror på individuella preferenser. Rosenlundsverket betraktas kanske som som en ”stor och ful rosthög” för många men för Centerpartiet är det en möjlighet till mångfald.

En referens till debatten i Göteborg skulle kunna vara bevarandet av The High Line i New York City. The High Line är ett exempel på hur ett lokalt gräsrotsarbete förvandlade en övergiven järnvägssträcka till en stadspark och ett internationellt besöksmål – en destination i världsklass!

Järnväg för frakt av mjölk, kött, råvaror
High Line sträcker sig 22 kvarter från 34:e gatan ner till Gansevoort Street. och det nybyggda Whitney Museum of American Art. Den totala längden är 2,4 kilometer.

År 1929 byggdes järnvägen. Spåren skulle inte gå direkt ovanför avenyerna utan ringla sig mellan byggnader och sedan sammanlänkas direkt med fabrikerna och lagren i stan. Vid denna tid fraktade man mjölk, kött, råvaror och övriga produkter, utan att störa gatutrafiken. Wikiped

Stadspark i luften
Den 9 juni 2009 nyöppnades en del av High Line, nu som en avlång park, från Gansevoort Street i det gamla slakthusområdet, fram till 20:e gatan i Chelsea. Den 7 juli 2011 invigdes ytterligare en sträcka, nu fram till 30:e gatan. Den totala parklängden blev därmed 1,6 kilometer. Den nordligaste sektionen, från 30:e till 34:e gatan, har senare färdigställts.

Drivande i arbetet med att göra om banan till park var två boende i området, Joshua David och Robert Hammond, som träffades på ett möte och bestämde sig för att det gamla spåret skulle få en ny chans. De lyckades få publicitet, och arkitekter som Renzo PianoJean Nouvel och Frank Gehry stödde dem. Den nederländske trädgårdsarkitekten Piet Oudolf var ansvarig för utformningen av växtligheten. Wikipedia

Torbjörn Lindstedt, Platsutveckling Think Tank 


The High Line hade inte kunnat förverkligas utan ett mycket engagerat och lokalt gräsrotsarbete för bevarandet av den gamla järnvägssträckningen.

Downtown Alliance – 20 år av revitalisering och förbättringar på Lower Manhattan

Downtown Alliance är ett BID som bildades 1995 med målsättningen att skapa en attraktiv och trygg blandstad i Lower Manhattans kontors- och finanskvarter. 20 år senare ser vi en blomstrande och pulserande stadsmiljö. 

Snapshot: Frivilliga hjälper till med underhållet av Washington Square Park i NYC

”That’s So New York: Department of Small Business Services – Business Improvement Districts”

dumbo_yogaSound Off Experience in partnership with Abhaya Yoga, and DUMBO BID bring you 4 ​dynamic evenings of ​yoga and sound!”

Ett BID bygger på offentlig och privat samverkan i ett tydligt avgränsat område i en stad eller på en ort för utveckling, positionering och förvaltning av fysiska miljöer. I New York City bildas ett BID om majoriteten av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Den offentliga samarbetsparten och plattformen för BID-utveckling i New York City är The NYC Department of Small Business Services (SBS).

I ett BID samverkar fastighetsägare med varandra för att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten i området. Man renodlar och tydliggör sig gentemot marknaden i ett gemensamt varumärke och en gemensam marknadsföring. Tillsammans tar man också ett samlat grepp om gaturummet i form av markbeläggningen, sittmöbler, papperskorgar, växtlighet, belysning och skyltprogram. Även renhållning och säkerhet åtar man sig gemensamt.

Den övergripande målsättningen är höjd omsättning och förbättrade affärer via attraktiva miljöer och det sker genom gemensamma satsningar på:

  • att hålla området rent, tryggt och snyggt
  • investeringar i den fysiska miljön
  • marknadsföring/positionering av området
  • affärsutveckling av områdets verksamheter
  • en projektledning/organisation som driver utvecklingen i området

”Business Improvement Districts (BIDs) are a key public/private partnership, helping to revitalize NYC neighborhoods and catalyze economic development throughout the City. In a BID, property and commercial owners band together as a team to promote business development and improve an area’s quality of life.”  New York City Department of Small Business Services

Penn Station fylldes av dansande Robyn-fans efter fredagens konsert på Madison square garden


”These New York City subway riders were not dancing on their own! After Swedish singer-songwriter Robyn headlined Madison Square Garden Friday, hundreds of concert-goers poured onto the 34th Street-Penn Station subway platform.” abc7ny.com/

Intervju med Jessica Lappin från Alliance for Downtown New York

– She joined the alliance at a momentous time in its history. Twenty years ago, the business- and real estate-backed organization emerged from a fearful place: rampant graffiti, broken streetlights and mostly vacant office towers. ”Everything was falling apart,” she said. Today, lower Manhattan is bursting with activity, from a resurgent residential scene to a rising tech, media and retail boom. Post-9/11 tax breaks helped, but Ms. Lappin knows the neighborhood will need to stay on the cutting edge to compete: ”This ain’t your father’s FiDi.” –  www.crainsnewyork.com