Från vision till verklighet – tryggare skolmiljöer i Paris ökar rörligheten hos barn och unga

Arbetet med 15-min staden och tryggare skolmiljöer för barnen i Paris är en strålande förebild för hela Europas stadsutveckling. 

Vi behöver politiska visioner som skapar ramverk och målbilder. Gestaltningen och detaljerna i själva genomförandet bör däremot utföras av sakkunskapen.

Läs mer » » »

Culturespace – spännande spelare inom europeisk kulturturism

Judith Moreau är utvecklingschef vid det franska företaget Culturespace som driver 13 kulturattraktioner runt om i Frankrike. Culturespace är en unik aktör inom europeisk kulturturism, vilka är deras framgångsfaktorer för att utveckla historiska platser till attraktiva besöksmål? www.sfv.se

Teaser ”Pop Art – Icons that matterMusée Maillol

Paris – Jump for My Love

 ”Paris måste få mer av den ursprungliga lyckan”. Så tänkte arkitektbyrån Atelier Zündel Cristea i Paris och lämnade in ett förslag på en bro – bestående av tre jättetrampoliner över Seine. Bron som arkitektfirman ritade består av tre gummiringar, tillverkade av PVC-plast, som pumpas upp med 3 700 kubikmeter luft. Varje ring liknar i uppblåst tillstånd en jättedonut som vrids och har ett jättetrampolinnät i mitten. Ringarna fästs samman i varandra och kajkanten med rep för att bilda en bro över den berömda floden. SvD Resor
Läs mer >>>