Från vision till verklighet – tryggare skolmiljöer i Paris ökar rörligheten hos barn och unga

Arbetet med 15-min staden och tryggare skolmiljöer för barnen i Paris är en strålande förebild för hela Europas stadsutveckling. 

Vi behöver politiska visioner som skapar ramverk och målbilder. Gestaltningen och detaljerna i själva genomförandet bör däremot utföras av sakkunskapen.

Läs mer » » »