Våra tjänster

Genom – Platsutveckling.se – process- och projektleder jag utvecklingen av fastigheter, platser, stråk och områden mot nya positioner.

Utgångspunkten för insatserna är alltid platsspecifika värden – på så vis blir uppdragsresultaten unika och autentiska.

Uppdragen skräddarsys utifrån kundens behov. I den omfattning uppdragen kräver kopplar vi på kringkompetenser från antingen kundens eller vårt eget konsultnätverk, t ex arkitekter, landskapsarkitekter, produktformgivare, grafiska formgivare etc.

Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag och andra typer av organisationer och föreningar.

Vi åtar oss …

… Utvecklingsplaner

… Implementering

Som integrerade delar av våra uppdrag eller som enskilda uppdrag åtar vi oss:

… Konceptutveckling för fastigheter, platser, stråk och områden.

… Kommunikation.
Marknadskommunikation av våra uppdragsresultat via webbplats, app, kundtidning, sociala medier, events, mediaplacering och konventionell annonsering.

… Workshops.
Bearbeta utmaningar, bygga relationer och nätverk samt skapa nya affärsidéer och samsyn.

… Föredrag, seminarier, konferenser och studieresor.
Kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning , inspiration och vi-anda.

Varmt välkommen till oss!

Torbjörn Lindstedt
t +46 (0)709 59 93 62
torbjorn.lindstedt@platsutveckling.se
twitter.com/bidsinsweden

Torbjörn Lindstedt