Platsutveckling Think Tank 11 – STF:s och DNT:s arbete med hållbara kulturupplevelser och ett hållbart friluftsliv


Välkommen till Platsutveckling Think Tank 11 – STF:s och DNT:s arbete med hållbara kulturupplevelser och ett hållbart friluftsliv

datum: torsdag 7 december 2023
tid: 19-20
hur: digitalt – via zoom

”Regeringens budgetnedskärningar till naturvård leder nu till att norra entrén till Skuleskogens nationalpark, vid Höga kusten, stängs i vinter. Under hösten drev STF en kampanj för att få regeringen att lägga mer pengar i budgeten för 2024. Nära 65 000 personer skrev under uppropet. Tillskottet till naturvården 2024 blev dock marginellt. Från 2,2 miljarder 2022 till 1,1 2023 och 1,2 miljarder 2024.” ur STF :s tidskrift Turist 17/11 2023

Till Platsutveckling Think Tank 11 – tors 7/12 kl 19-20 – har vi bjudit in Maria Ros Hjelm, generalsekreterare för Svenska Turistföreningen (STF), och Louise Brunborg-Næss, Rådgiver bærekraft og kulturarv för Den Norske Turistforening (DNT). Maria och Louise kommer att prata om hur de båda syskonföreningarna arbetar för att utveckla  hållbara kulturupplevelser och ett hållbart friluftsliv i Skandinavien. 

  • Maria Ros Hjelm kommer att dela insikter om STF:s arbete i Jämtland och hur de tacklar utmaningarna med överturism. Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell förening i Sverige som främjar natur- och kulturupplevelser samt friluftsliv. STF driver vandrarhem, fjällstugor och andra boendeformer runt om i landet.
  • Louise Brunborg-Næss kommer att ge en inblick i DNT:s generella bærekraftsarbeid och hur de arbetar för att utveckla hållbara kulturupplevelser och främja ett hållbart friluftsliv. Den Norske Turistforening (DNT) är en ideell organisation i Norge som främjar friluftsliv och turism. DNT grundades år 1868 och är en av de äldsta turistföreningarna i världen.

Kan vi se naturmiljöer och kulturhistoriska miljöer som tillgångar i utvecklingen av städer, orter och platser? Vad bidrar kulturmiljö – och naturvården med i den cirkulära ekonomin och i det hållbara regenerativa samhällsbyggandet? Med Platsutveckling Think Tank önskar vi starta ett offentligt samtal kring kopplingen mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling.

Vi fokuserar på ”creative placemaking” i vår platsutveckling. Det innebär att vi använder design, arkitektur, konsthantverk, konst, kultur, byggnadsvård samt olika former av kultur- och musikevenemang för att utveckla och förbättra platser. Det kan handla om att arrangera festivaler, skapa popup-marknader eller långsiktigt skapa kluster av konst- och hantverksbaserade verksamheter, coworking spaces, restauranger samt kulturattraktioner som ateljéer, gallerier och museer.

Platsutveckling Think Tank är vårt initiativ för att starta en öppen dialog om sambandet mellan kulturarv, naturarv och platsutveckling. Vi grundade tankesmedjan i januari 2022, och den fungerar som en politiskt oberoende och kostnadsfri digital plattform där alla är välkomna att delta i diskussionen.

Vi hoppas att Platsutveckling Think Tank blir en plattform där människor kan inspireras, utbyta idéer och gemensamt bidra till en hållbar och livskraftig utveckling av platser. Vi ser fram emot att höra dina tankar och erfarenheter under våra träffar med Platsutveckling Think-Tank.

Allt gott och väl mött! 

Hans Johnsson och Torbjörn Lindstedt,  Platsutveckling Think Tank  

Kontakt: thinktank@platsutveckling.se

Think Tank – en mer ellermindre lös sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka opinionen. Wikipedia #kulturarv #platssamverkan #platsutveckling #platsutvecklingthinktank #agenda2030

Urban Splash – 25 år av banbrytande fastighetsutveckling

About US from Urban Splash on Vimeo. Original thinkers, rebels at heart, natural collaborators – Urban Splash är den banbrytande fastighetsutvecklaren som med platsens historia och arkitekturen i centrum utvecklar attraktiva livsmiljöer i världsklass!

Treehotel – framgångssagan som bekräftar arkitekturens attraktionskraft för besöknäringen

spegelrummet
Mirrorcube av Tham & Videgård Arkitekter  

Treehotel är en framgångssaga, som bekräftar det alla arkitekter vet: Att spännande arkitektur har en attraktionskraft på människor. Och att spännande arkitektur drar till sig medias intresse. Med sina arkitektritade trädkojor insmugna i den Norrländska storskogen har Treehotel rönt enorm uppmärksamhet i media, både i Sverige och internationellt.

Treehotel from ArchChannel on VimeoInspirationen till Treehotel är hämtad från filmen “Trädälskaren” av Jonas Selberg Augustsen om tre män från storstan’ som ville hitta tillbaka till sina rötter genom att bygga en trädkoja tillsammans.

Idén bakom Treehotel i Harads, cirka fem mil utanför Luleå, är att erbjuda ett högklassigt boende på en harmonisk plats, där vardagsstressen tynar bort och gästerna kan njuta av stillheten och renheten i orörd natur. Gästerna avnjuter samtliga måltider på Brittas pensionat, i en K-märkt byggnad från 1940-talet. Den varma och familjära stämningen på Brittas pensionat kombinerat med de moderna trädrummen bildar en helt unik dimension för Treehotels gäster. De gäster som önskar avskildhet kan naturligtvis välja att få måltiderna levererade till sina trädrum. En helg på Treehotel erbjuder en mångfald av vildmarksrelaterade aktiviteter året runt. Men många gäster väljer att i första hand njuta av lugnet i trädrummen och dess omgivning.

Torbjörn Lindstedt, projektledare Glesbygd och turism, Nordiska Arkitekturmässan 

Bryt segregationen och bevara kulturarvet i Göteborg – utveckla Skansberget och Skanstorget till attraktiva offentliga miljöer för hela Göteborg

Visionsbild från aktionsgruppen Skanstorget – kulturarv och mötesplats som vill bevara och utveckla Skanstorget som offentlig plats för hela Göteborg.

Fastighetskontoret fick ett överskott på 1,9 miljarder. Nästan en miljard över budget. Göteborg har råd att utveckla Skansberget och Skanstorget till attraktiva offentliga miljöer. Miljöenarna borde inte säljas/privatiseras genom bostadsprojekt för hyresbostäder!

Torbjörn Lindstedt, Platsutveckling.se


Född i Addis Abeba, uppvuxen i Sävedalen och bosatt i Harlem

Marcus Samuelsson föddes 1970 i Addis Abeba i Etiopien och växte upp i Sävedalen utanför Göteborg. I dag är Marcus bosatt i New York City och han trivs med att leva och driva krog i stadsdelen Harlem.

125th Street BID Harlem  @125thstreetbid
”The 125th Street Business Improvement District’s mission is to expand sustainable economic activity in the area.”

Repris: Vinden har vänt – bevara kulturarvet och fixa blandstad på riktigt

”Kvarteren Eken och Cedern får stå kvar. De i dag så nedgångna fastigheterna skall renoveras varsamt och hyras ut till låg kostnad enligt Byggföretaget Botrygg som fått markanvisning av fastighetsnämnden.

Det är ett glädjande besked på flera sätt. Inte minst för att det, precis som när det fattades beslut om att bevara Kinesiska Muren och Mercurhuset på Skeppsbron, är ett tecken på att rivningsraseriet i Göteborg kan vara på väg att fasas ut.”

Malin Lernfelt, GP Ledarbloggen

ABB-dagen: Kan Göteborg bli en grön och hållbar stad?

Hur kan Göteborg bli en hållbar och fossilfri stad 2030? Visionären och samhällsbyggaren Ola Serneke intervjuas under 2020 års ABB-dag i Göteborg.

Favorit i repris: Ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar

nytt

”En aveny är en bredare gata, som ibland leder fram till en speciell eller framträdande byggnad eller plats. Avenyer är ofta kantade av träd. Andra ord för liknande typer av gator är esplanad och boulevard.”  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aveny

I sommar (sommaren 2013) har vi sett hur Avenyn kan se ut med de nya paviljongerna i glas som White arkitekter och Göteborgs stadsbyggnadskontor har föreslagit. Paviljongerna ingår i ett nytt gestaltningsprogram för Avenyn och syftar till att skapa en enhetligare utformning av uteserveringarna. Att minska gatans röriga intryck är naturligtvis mycket positivt men frågan är om inte det bästa receptet vore att förträdgårdarna återskapades? För tyvärr blir resultatet av paviljongernas placeringar vid körbanorna att den breda och pampiga Kungsportsavenyn förvandlas till en trång och korridorliknande gata med två gångstråk och en körbana i mitten.

ml130811

GP:s Malin Lernfelt anser att stadsbyggnadskontoret borde ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar GP 2013-08-11.