Bryt segregationen och bevara kulturarvet i Göteborg – utveckla Skansberget och Skanstorget till attraktiva offentliga miljöer för hela Göteborg

Visionsbild från aktionsgruppen Skanstorget – kulturarv och mötesplats som vill bevara och utveckla Skanstorget som offentlig plats för hela Göteborg.

Fastighetskontoret fick ett överskott på 1,9 miljarder. Nästan en miljard över budget. Göteborg har råd att utveckla Skansberget och Skanstorget till attraktiva offentliga miljöer. Miljöenarna borde inte säljas/privatiseras genom bostadsprojekt för hyresbostäder!

Torbjörn Lindstedt, Platsutveckling.se