Flashdance och passion – revitaliseringen av industristaden Pittsburgh

Är det inte lite för enkelt att fördöma all stadsomvandling som gentrifiering? Vårt samhälle förändras över tid. Vissa yrken försvinner samtidigt som andra yrken förändras. En arbetare måste vara mycket bra på datorteknik idag. Snart kommer bilarna enbart att byggas med hjälp av robotar (Tesla) och de som arbetar på fabriken kan snart ses som högutbildade datatekniker. Är det också gentrifiering eller en positiv förändring av en yrkesroll?

Jag brukar skilja mellan begreppen ”revitalisering” och ”gentrifiering” av stadsmiljöer. Revitalisering är en långsam förändring, som sker i dialog mellan fastighetsbolag, offentliga verksamheter, boende och företagare, medan gentrifiering är en toppstyrd stadsförvandling som kontrolleras, utan medinflytande, av utvecklare och/eller av en kommun.

Torbjörn Lindstedt, platsutveckling.se


I Pittsburgh bygger kulturmiljövårdens arbete till stora delar på offentlig-privat samverkan. Halloween 2006 var jag i Pittsburgh och lyssnade på Arthur P. Zieglers fantastiska föreläsning om revitaliseringen av industristaden.

”Historic preservation deals with real estate; whether the project includes buildings, parks or gardens, real estate is the core. We deploy our strong real estate development capabilities first. It is the primary commitment we make to neighborhoods that lack funding and expertise, but which define through the NTI where we should begin restoring houses and shops.

Next, we begin the effort to raise the funds necessary to buy vacant and deteriorated historic properties and restore them, creating a ‘beachhead’ around which people gather and are willing to join us in investing in the area.”  Arthur Ziegler, Pittsburgh History & Landmarks Foundation

Peter Calthorpe – sju universella principer för framtidens hållbara stadsutveckling

Mer än hälften av världens befolkning bor redan i städer och ytterligare 2,5 miljarder människor förväntas flytta till stadsområden år 2050. Sättet vi bygger nya städer kommer att vara kärnan i frågor som rör klimatförändringar, ekonomisk vitalitet och mänskligt välbefinnande. Peter Calthorpe är en San Francisco-baserad arkitekt och stadsplanerare. Han förespråkar en samhällsplanering som är fokuserad på mänsklig interaktion. Här delar Peter Calthorpe sju universella principer för framtidens hållbara stadsutveckling. TEDx Talks

Restaurering handlar om att förverkliga drömmar, visioner och att spränga gränser

Under den senate veckan har vi kunnat läsa om landshövdingehusen i Gårda som åter hotas av rivning. Husen och de boende i Gårda för en ständig kamp om dess tillvaro. Brandkrav och akuta åtgärder innebär investeringar för cirka 12 miljoner. Kostnader som fastighetskontoret i Göteborg anser är höga. Att bygga har alltid varit förenat med stora kostnader. Just produktionskostnaden är emellertid en liten del av den totala kostnaden – det är i förvaltningsskedet som byggnader verkligen kostar pengar. Tyvärr ser vi idag att det finns alltför täta skott mellan å ena sidan projektering och byggande, å andra sidan förvaltning. Man borde istället använda begreppet livslängdskostnad för byggnader.

Hållbar stadsutveckling kännetecknas av just ett längre och vidare perspektiv än kostnader och intäkter på kort sikt. Den som har kunskap om potentialen i intressant arkitektur – såväl historisk som ny – och insikt om konsekvenserna av dess frånvaro, har inte råd att avstå. Att bevara Göteborgs kulturmiljöer borde därför ses som en viktigt del av stadens själ och varumärke!
Läs GP:s artikel om Gårda >>>

Läs även Marie Hjalmarsson Engelke artikel om Gårda från 2008 i tidskriften
Byggnadskultur.
Kvarteret i Gårda fick stå kvar >>>