Favorit i repris: Ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar

nytt

”En aveny är en bredare gata, som ibland leder fram till en speciell eller framträdande byggnad eller plats. Avenyer är ofta kantade av träd. Andra ord för liknande typer av gator är esplanad och boulevard.”  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aveny

I sommar (sommaren 2013) har vi sett hur Avenyn kan se ut med de nya paviljongerna i glas som White arkitekter och Göteborgs stadsbyggnadskontor har föreslagit. Paviljongerna ingår i ett nytt gestaltningsprogram för Avenyn och syftar till att skapa en enhetligare utformning av uteserveringarna. Att minska gatans röriga intryck är naturligtvis mycket positivt men frågan är om inte det bästa receptet vore att förträdgårdarna återskapades? För tyvärr blir resultatet av paviljongernas placeringar vid körbanorna att den breda och pampiga Kungsportsavenyn förvandlas till en trång och korridorliknande gata med två gångstråk och en körbana i mitten.

ml130811

GP:s Malin Lernfelt anser att stadsbyggnadskontoret borde ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar GP 2013-08-11.

Världstjärnan, parkgatan eller den eleganta gatan – tre förslag för paradgatans framtid

avenyn 2
Avenyn har längs stora delar av sträckningen tio meter breda trottoarer som ursprungligen var förträdgårdar.

Avenyns vision
Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Området ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. En dynamisk kombination ska lyftas fram där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Huvudstråket ska bli inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

I somras stod det klart att det var arkitektkontoret White som vann Stadsbyggnadskontorets upphandling om Avenyns framtid. Nu har tre visionsförslag tagits fram som alla strävar efter samma sak: att återupprätta finstråket Avenyn. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Avenyn

Ta en titt på förslagen
Dandy – den eleganta gatan >>>
Fenix – parkgatan >>>
Robyn – världstjärnan >>>
Läs mer >>>

Rädda själar river Gårda – GP:s Maria Haldesten boostar Göteborgs kulturhistoriska miljöer

Kvarteret Oktanten – Karl Johansgatan 17 i Majorna – räddades efter flera år av diskussioner.

När New York Times utnämner Göteborg till en av Europas coolaste städer är det inte evenemangsstråket och Avenyn man syftar på. Det är stadens oslipade juveler som fångat reporterns blick. Men så är det väl knappast det nya, superstylade och välsmorda som kan locka en turist från ett land som redan gör allt sådant tio gånger bättre. Mycket av Göteborgs attraktionskraft ligger i de där husen, gårdarna och miljöerna som utsöndrar kulturhistoria och levnadsöden ur varenda spricka i murbruket. Som vid Bangatan 10, eller i Gårda.  Maria Haldesten, GP
Läs mer >>>