Favorit i repris: Ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar

nytt

”En aveny är en bredare gata, som ibland leder fram till en speciell eller framträdande byggnad eller plats. Avenyer är ofta kantade av träd. Andra ord för liknande typer av gator är esplanad och boulevard.”  http://sv.wikipedia.org/wiki/Aveny

I sommar (sommaren 2013) har vi sett hur Avenyn kan se ut med de nya paviljongerna i glas som White arkitekter och Göteborgs stadsbyggnadskontor har föreslagit. Paviljongerna ingår i ett nytt gestaltningsprogram för Avenyn och syftar till att skapa en enhetligare utformning av uteserveringarna. Att minska gatans röriga intryck är naturligtvis mycket positivt men frågan är om inte det bästa receptet vore att förträdgårdarna återskapades? För tyvärr blir resultatet av paviljongernas placeringar vid körbanorna att den breda och pampiga Kungsportsavenyn förvandlas till en trång och korridorliknande gata med två gångstråk och en körbana i mitten.

ml130811

GP:s Malin Lernfelt anser att stadsbyggnadskontoret borde ta lärdom av Linnégatans positiva utveckling och återskapa Avenyns förträdgårdar GP 2013-08-11.

Domus-Paleys – paneldebatt om Avenyns framtid

avenyn 2
Klockan 13 i dag inviger Wallenstam byggstarten av deras nya galleria på Avenyn 31-35. I samband med invigningen arrangerar Wallenstam en paneldebatt och allmän diskussion om Avenyns framtid. I panelen hittar ni:

  • Lena Hasslöf Gustafsson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna
  • Johan Lundin, kontorschef White Arkitekter Göteborg
  • Mark Isitt, arkitekturskribent
  • Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad

Ni kan också följa paneldebatten live här: