Världstjärnan, parkgatan eller den eleganta gatan – tre förslag för paradgatans framtid

avenyn 2
Avenyn har längs stora delar av sträckningen tio meter breda trottoarer som ursprungligen var förträdgårdar.

Avenyns vision
Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Området ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. En dynamisk kombination ska lyftas fram där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Huvudstråket ska bli inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

I somras stod det klart att det var arkitektkontoret White som vann Stadsbyggnadskontorets upphandling om Avenyns framtid. Nu har tre visionsförslag tagits fram som alla strävar efter samma sak: att återupprätta finstråket Avenyn. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Avenyn

Ta en titt på förslagen
Dandy – den eleganta gatan >>>
Fenix – parkgatan >>>
Robyn – världstjärnan >>>
Läs mer >>>