Älvstaden – ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt

”Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.”  Älvstaden – Göteborgs stad

Världstjärnan, parkgatan eller den eleganta gatan – tre förslag för paradgatans framtid

avenyn 2
Avenyn har längs stora delar av sträckningen tio meter breda trottoarer som ursprungligen var förträdgårdar.

Avenyns vision
Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Området ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. En dynamisk kombination ska lyftas fram där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Huvudstråket ska bli inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

I somras stod det klart att det var arkitektkontoret White som vann Stadsbyggnadskontorets upphandling om Avenyns framtid. Nu har tre visionsförslag tagits fram som alla strävar efter samma sak: att återupprätta finstråket Avenyn. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Avenyn

Ta en titt på förslagen
Dandy – den eleganta gatan >>>
Fenix – parkgatan >>>
Robyn – världstjärnan >>>
Läs mer >>>

Vi behöver hitta nya organisationsformer för utvecklingsprocesserna

Domkyrkoplan i Göteborg

Den lyckade utvecklingen av Domkyrkoplan I Göteborg skedde i samverkan mellan Fastighetsägarna, Innerstaden Göteborg, Svenska kyrkan, Göteborgs stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arkitekter 02 Landskap.

”Vi behöver hitta nya organisationsformer för utvecklingsprocesserna i våra städer. De organisationsmodeller som byggdes upp för ett par, tre decennier sedan, är idag för enkla och stänger ute många viktiga aktörer. Nya organisationer där alla aktörer samlas måste byggas med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, näringsverksamheter, turism, kultur och föreningsliv. En bred organisation med djup, under ett gott ledarskap, för en hållbar stadsutveckling.

Det är länge sedan vi kunde utveckla våra städer med enbart ballonger och karuseller.” Tomas Kruth, Fastighetsägarbloggen
Läs mer >>>

Ny studie av stadslivet i centrala Göteborg

Vad är det egentligen som gör gatorna, torgen och parkerna attraktiva i centrala Göteborg?  Spacescape och Göteborgs stad har tittat på stadslivet i Lilla London. Deras studie analyserar den rumsliga attraktionskraften i centrala Göteborg och skall ses som ett framtida planeringsunderlag i stadsutvecklingen.
Läs mer >>>