Ny studie av stadslivet i centrala Göteborg

Vad är det egentligen som gör gatorna, torgen och parkerna attraktiva i centrala Göteborg?  Spacescape och Göteborgs stad har tittat på stadslivet i Lilla London. Deras studie analyserar den rumsliga attraktionskraften i centrala Göteborg och skall ses som ett framtida planeringsunderlag i stadsutvecklingen.
Läs mer >>>