Älvstaden – ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt

”Älvstaden är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.”  Älvstaden – Göteborgs stad

Maria Berggren | Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse

lindholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det viktiga med den här boken, förutom själva dokumentationen och sammanställandet av väsentliga fakta, är känslan av möjlighet. Staden är inte en statisk, opåverkbar entitet, utan en föränderlig verklighet under ständig omförhandling. Det är inte bara lagar och förordningar, trafikhänsyn och kommersiella överväganden som styr skeendet. De historiska minnena och spåren av tidigare liv, liksom förbindelserna mellan olika skikt och betydelselager, är avgörande för den komplexitet som en stad är i behov av för att fortsätta att vara levande. Magnus Haglund GP
Läs mer >>>