Texas Historical Commission: First Lady of Texas bjuder in till Main Street Now-konferensen i Dallas 2020

En väl beprövad modell och effektiv revitaliseringsprocess är den så kallade Main Street Program-modellen från USA. Modellen är utarbetad av den amerikanska kulturmiljövården, som har arbetat utifrån modellen sedan mitten av 1980-talet. Det är en form av privat och offentlig samverkan för utveckling av befintliga orter och miljöer. Modellen bygger på en oreglerad (som i Sverige) samverkan i ett avgränsat område i en stad/ort för utveckling, positionering och förvaltning av fysiska miljöer medan BID-modellen är reglerad utifrån en lagstiftning för samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Många BIDs i USA startar genom Main Street Programs.

Maria Berggren | Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse

lindholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det viktiga med den här boken, förutom själva dokumentationen och sammanställandet av väsentliga fakta, är känslan av möjlighet. Staden är inte en statisk, opåverkbar entitet, utan en föränderlig verklighet under ständig omförhandling. Det är inte bara lagar och förordningar, trafikhänsyn och kommersiella överväganden som styr skeendet. De historiska minnena och spåren av tidigare liv, liksom förbindelserna mellan olika skikt och betydelselager, är avgörande för den komplexitet som en stad är i behov av för att fortsätta att vara levande. Magnus Haglund GP
Läs mer >>>