Maria Berggren | Kära Lindholmen – från slumkvarter till riksintresse

lindholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det viktiga med den här boken, förutom själva dokumentationen och sammanställandet av väsentliga fakta, är känslan av möjlighet. Staden är inte en statisk, opåverkbar entitet, utan en föränderlig verklighet under ständig omförhandling. Det är inte bara lagar och förordningar, trafikhänsyn och kommersiella överväganden som styr skeendet. De historiska minnena och spåren av tidigare liv, liksom förbindelserna mellan olika skikt och betydelselager, är avgörande för den komplexitet som en stad är i behov av för att fortsätta att vara levande. Magnus Haglund GP
Läs mer >>>