Byggnadsvårdsföreningen och Gårda boendeförening visar sköna Gårda 31 juli

olskroken

”Yes We Can”. Ett av de bevarade landshövdingehusen i Olskroken. Husen i Gårda är slitna men de skulle kunna bli en mycket attraktiv boendemiljö i framtiden. Visst vore det tråkigt om Göteborgs stad inte ens försökte att rädda den unika miljön?!

Tid: onsdag 31 juli kl 19:00
Plats: Gudmundsgatan 13, Göteborg
Pris: 50 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen, 80 kr för icke medlemmar.
Antal platser: 15 st
Anmälan: Via e-post till – linda.svensson@byggnadsvard.se – senast 29 juli
Kontaktperson: Linda Svenson nås via 0702-395213  ( länsombud i Byggnadsvårdsföreningen )

Kvarteren Eken och Cedern i stadsdelen Gårda har sedan 1960-talet mer eller mindre haft ett rivningshot hängande över sig. Halva kvarteren har redan rivits för att bredda motorvägen. Göteborgs stad äger husen och motiven till rivning är:

  • höga kostnader för restaurering och upprustning
  • dålig boendemiljö
  • marken önskas användas för parkeringsplatser.

Gårda är en levande blandstad med barnfamiljer, studenter och pensionärer och det finns en unik grannsämja i stadsdelen. De boende i Gårda värdesätter att få bo centralt i vackra hus med bevarade detaljer. Trots 40 år av undermåligt underhåll är husen i relativt gott skick och deras status kan jämföras med de nya husen utmed Friggagatan som måste putsas om och få ny isolering tre år efter invigningen.
Läs mer >>>

I sista sekund gav sig Ronald Eek ut och fotograferade Olskroken, innan kvarteren föll för grävskoporna. Det var sommaren 1977. Foto och musik: Ronald Eek. GP 1 november 2007.