Ulla Skoogs final i P1 Sommar 2015 – ett brandtal för kulturarvet, fönster och Byggnadsvårdsföreningen

rot


Fönsterhantverkaren Mats Lindström i industrihistoriska Kvarnbyn. ”Ulla Skoog berättar om sin förkärlek för byggnadsvård och hur upprörd hon kan bli när hon ser hur misshandlade äldre hus kan se ut.” 
 SR P1

Byggnadsvårdsläger – en skön semesterupplevelse som vässar dina kunskaper i renovering

Har du också tröttnat på stillasittande och enformiga semestrar?  Då är Svenska byggnadsvårdsföreningens byggnadsvårdsläger ett spännande aktivt alternativ!

Under sommaren 2014 arrangerar Byggnadsvårdsföreningen sju läger på olika platser i Sverige.  Med förebild från franska REMPART har Svenska byggnadsvårdsföreningen drivit  byggnadsvårdsläger under de senaste 20 åren. Totalt har 1 500 deltagare utbildats genom föreningens engagerade och duktiga kursledare. På varje läger deltar mellan 8-12 deltagare. Inga förkunskaper krävs. Förutom deltagarna finns 2-4 handledare och lägerledare. Deltagarna har genom åren haft mycket varierad bakgrund men gemensamt för alla är dock ett stort intresse för byggnadsvård, att arbeta praktiskt och att få prova på traditionella byggnadstekniker. Och att ha roligt tillsammans med andra! www.byggnadsvard.se

Byggnadsvårdsföreningen och Gårda boendeförening visar sköna Gårda 31 juli

olskroken

”Yes We Can”. Ett av de bevarade landshövdingehusen i Olskroken. Husen i Gårda är slitna men de skulle kunna bli en mycket attraktiv boendemiljö i framtiden. Visst vore det tråkigt om Göteborgs stad inte ens försökte att rädda den unika miljön?!

Tid: onsdag 31 juli kl 19:00
Plats: Gudmundsgatan 13, Göteborg
Pris: 50 kr för medlemmar i Byggnadsvårdsföreningen, 80 kr för icke medlemmar.
Antal platser: 15 st
Anmälan: Via e-post till – linda.svensson@byggnadsvard.se – senast 29 juli
Kontaktperson: Linda Svenson nås via 0702-395213  ( länsombud i Byggnadsvårdsföreningen )

Kvarteren Eken och Cedern i stadsdelen Gårda har sedan 1960-talet mer eller mindre haft ett rivningshot hängande över sig. Halva kvarteren har redan rivits för att bredda motorvägen. Göteborgs stad äger husen och motiven till rivning är:

  • höga kostnader för restaurering och upprustning
  • dålig boendemiljö
  • marken önskas användas för parkeringsplatser.

Gårda är en levande blandstad med barnfamiljer, studenter och pensionärer och det finns en unik grannsämja i stadsdelen. De boende i Gårda värdesätter att få bo centralt i vackra hus med bevarade detaljer. Trots 40 år av undermåligt underhåll är husen i relativt gott skick och deras status kan jämföras med de nya husen utmed Friggagatan som måste putsas om och få ny isolering tre år efter invigningen.
Läs mer >>>

I sista sekund gav sig Ronald Eek ut och fotograferade Olskroken, innan kvarteren föll för grävskoporna. Det var sommaren 1977. Foto och musik: Ronald Eek. GP 1 november 2007.