Öckerö landets tryggaste kommun

Öckerö utanför Göteborg är landets tryggaste kommun. Otryggast är Malung-Sälen, Sollefteå och Helsingborg. Det är genom att titta på våldsbrott, personskador, bränder och stölder som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämför kommunerna ur ett trygghetsperspektiv.

– Årets Öppna Jämförelser Trygghet och särkerhet ger varje kommun en uppskattning av hur mycket olyckor kostar hos dem. Detta är enorma summor som istället skulle kunna gå till annat, så förutom att minska lidandet för människor som råkar ut för olyckor, kan ett effektivt säkerhetsarbete i kommunen också vara ett sätt att minska kostnader, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Grundtanken med att utveckla ett BID är att göra närmiljön ren och trygg. Ett BID kan bildas i New York City om majoriteten av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Då tas en avgift ut som går direkt till en gemensam verksamhet för förvaltning, marknadsföring och utveckling av ett område. I skyldigheterna för ett BID ingår bland annat ansvaret för renhållning, klottersanering och vakthållning i området.
Läs mer >>>

 

Andersberg börjar få en tryggare och trivsammare vardag

Stadsdelen Andersberg i Halmstad har haft stora utmaningar med hög arbetslöshet, vandalisering och en otrygg tillvaro för de boende. Under de senaste åren har Halmstads kommun fokuserat på ökad trivsel och trygghet i Andersberg. Arbetet har lett till en positiv utveckling och stadsdelen börjar få ett bättre rykte.
Läs mer >>>