Repris: Ett tryggare New York – P1:s Studio Ett diskuterar stadens framgångar

Vid NYPD Downtown Center samverkar polisen och Downtown Alliance. New York har blivit en tryggare stad och deras satsningar på BIDs är en bidragande faktor i framgången.

Ny brottstatistik från New York City visar att i måndags var det första dagen i NYC helt utan anmälan om grova våldsbrott. Hör  Sveriges Radios New York-korrespondent Sten Sjöström. Diskussionen börjar runt 17-tiden i dag.SR

Öckerö landets tryggaste kommun

Öckerö utanför Göteborg är landets tryggaste kommun. Otryggast är Malung-Sälen, Sollefteå och Helsingborg. Det är genom att titta på våldsbrott, personskador, bränder och stölder som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämför kommunerna ur ett trygghetsperspektiv.

– Årets Öppna Jämförelser Trygghet och särkerhet ger varje kommun en uppskattning av hur mycket olyckor kostar hos dem. Detta är enorma summor som istället skulle kunna gå till annat, så förutom att minska lidandet för människor som råkar ut för olyckor, kan ett effektivt säkerhetsarbete i kommunen också vara ett sätt att minska kostnader, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Grundtanken med att utveckla ett BID är att göra närmiljön ren och trygg. Ett BID kan bildas i New York City om majoriteten av ett områdes fastighetsägare beslutar sig för att gå samman. Då tas en avgift ut som går direkt till en gemensam verksamhet för förvaltning, marknadsföring och utveckling av ett område. I skyldigheterna för ett BID ingår bland annat ansvaret för renhållning, klottersanering och vakthållning i området.
Läs mer >>>