We Run Brownsville – Sheila Gordon-Barksdale, Erika McSwain och Abéna Moore är kvinnorna som satte ruffa Brownsville i rörelse

Sheila Gordon-Barksdale, Erika McSwain och Abéna Moore är medlemmar och ledare för den lokala gruppen We Run Brownsville. Gruppen uppmuntrar kvinnor i det ruffa området Brownsville att börja röra på sig. Genom We Run Brownsville vill kvinnorna skapa nya möjligheter för social gemenskap och en sundare livsstil.

Brownsville är ett bostadsområde i östra Brooklyn i New York som präglas av fattigdom, brott, missbruk och gängvåld. We Run Brownsville övertygelse är att ökad fysisk aktivitet gör det lättare för mammorna i området att klara den tuffa vardagen.

We Run Brownsville är ett av initiativen som The Municipal Art Society of New York (MAS) och New Yorkers for Parks (NY4P) lyfter fram i rapporten Bright Ideas: New York City’s Fight for Light. I arbetet med Bright Ideas: New York City’s Fight for Light vill MAS och NY4P visa på sambandet mellan skyddade naturmiljöer och möjligheterna till en hälsosam livsstil.

Mixed Use. Mixed Income. Mixed Up – hur utvecklar vi blandstad och mångfald i stadsutvecklingen på riktigt

När det gamla centralposthuset i Göteborg omvandlades till ett hotell fanns förhoppningar om att skapa en tredimensionell fastighetsstruktur med en mix av bostäder, boutiquehotell, kontor, restauranger och butiker. Tyvärr ledde själva omvandlingen till uppförandet av en massiv och klumpig fyrkantig byggkloss på den tidigare vackra gårdsformationen, vilket förstörde helhetsintrycket av både byggnaden och stadsdelen. Sett från Odinsgatan försvann den vackra gården, och tillbyggnaden påverkade starkt upplevelsen av husets arkitektoniska komposition och exteriör. Huvudfasaden bröts sönder med nya öppningar för entréparti, och den arkitektoniska karaktären förändrades genom den nya byggnadskroppens höjdskala och volym.
 
Å andra sidan planeras Karlatornet på Hisingen i Göteborg att erbjuda en mer framgångsrik blandning av bostäder, kontorslokaler och hotell. Det projektet skapar möjligheter för en mångsidig användning och har potential att bidra till en mer blandad och dynamisk stadsutveckling.
 
Ett liknande exempel på en skyskrapa med varierande funktioner är The Book Tower i Detroit, som har genomgått ett omfattande restaureringsarbete under de senaste sju åren. Det är den lokala fastighetsutvecklaren Bedrock som har omvandlat den tidigare kontorsbyggnaden från 1920-talet till en byggnad med blandat innehåll med olika funktioner. Omvandlingen illustrerar en pågående trend där man strävar efter att skapa mer diversifierade och mångsidiga byggnader för att möta olika behov och främja en levande och dynamisk stadsmiljö.
 
Allt gott och väl mött!
 

Mixed Use. Mixed Income. Mixed up? Hur utvecklar vi blandstad och mångfald i stadsutvecklingen på riktigt? Hör några av New Yorks stora fastighetsaktörer snacka Mixed-Use! Moderator Mary Rowe och i panelen Margaret Anadu, Jonathan Bowles, Jeffrey Rosenblum.

2014 MAS Summit – Watch Live | #SummitNYC

140+ speakers and 1,000+ urban advocates are debating the future of New York City at the 2014 MAS Summit!

MAS encourages visionary design, planning and architecture that promote resilience and the livability of New York. Known for saving Grand Central Terminal from the wrecking ball and most recently spearheading the movement for a New Penn Station and the Next Madison Square Garden, MAS has been a tireless advocate for New York City for 120 years. 2014 MAS Summit

Stadens mångfald – kamp för funkisbio hyllas och MAS Summit for NYC 17 och 18 oktober 2013

bioroyStadgar för Kulturminnesföreningen Otterhällan§ 1 Föreningen har till syfte att utan vinstintresse förvärva och förvalta eller förhyra kulturhistoriskt intressanta byggnader inom centrala staden i Göteborg samt hos allmänheten väcka intresse och sprida kunskap om desamma.