Stadens mångfald – kamp för funkisbio hyllas och MAS Summit for NYC 17 och 18 oktober 2013

bioroyStadgar för Kulturminnesföreningen Otterhällan§ 1 Föreningen har till syfte att utan vinstintresse förvärva och förvalta eller förhyra kulturhistoriskt intressanta byggnader inom centrala staden i Göteborg samt hos allmänheten väcka intresse och sprida kunskap om desamma.