Ace Hotel Portland – ett skönt byggnadsminne med avslappnad stämning

På Stark street i centrala Portland i Oregon ligger Ace Hotel Portland. Ace Hotels är kreativa med fokus på den cirkulära ekonomin. Deras höga medvetenhet om hållbarhet och återbruk speglas bland annat i inredningen som tillverkats av lokala företag. Hotellet ligger också i ett byggnadsminne med äldre bevarade handfat, badkar och fönster. Verksamheten vill också uppfattas som ett offentligt rum och en skön mötesplats för de som bor i Portland. acehotel.com/portland

Historisk byggnad förvandlas till kulinarisk hotspot

21st Century Simmons from Resonance Co on Vimeo.

21st Century Simmons är berättelsen om hur en historisk byggnad i hjärtat av Calgary East Village håller på att förvandlas till en kulinarisk hotspot för området och staden.

Sala silvergruva blir byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaringen omfattar ett 50-tal byggnader. Bland annat gruvschakt, varphögar, byggnader och vattensystem från både en äldre och en yngre fas för gruvindustrin.
– Silvergruvan är genom sin långa historia och sin tidvis stora betydelse för Sveriges ekonomi av största värde för landets, länets och Sala stads historia, säger landshövding Ingemar Skogö. Byggnadsminnesförklaringen ger ett bättre skydd så att framtida generationer kan ta del av historien kring gruvan. Det ger också stabilare förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i området.. Länsstyrelsen i Västmanland