Ace Hotel Portland – mycket mer än bara en plats för övernattning

På Stark Street i centrala Portland, Oregon, hittar du det unika Ace Hotel Portland. Det är en del av Ace Hotels-kedjan, som blivit känd för deras kreativa atmosfär och deras starka engagemang för den cirkulära ekonomin. Ace Hotel Portland är en frisk fläkt av medvetenhet om hållbarhet och återbruk, vilket genomsyrar både dess design och verksamhetsfilosofi.

En av de mest framstående egenskaperna hos Ace Hotel Portland är dess engagemang för lokala företag och cirkulär design. Inredningen på hotellet är tillverkad av lokala designers och företag, vilket inte bara ger en unik och autentisk atmosfär, utan också stöder den lokala ekonomin. Genom att använda material och möbler från lokala tillverkare visar Ace Hotel Portland sitt engagemang för att minimera det ekologiska fotavtrycket.

Hotellet är beläget i en historisk byggnad och tar hand om dess charm och historia. Gamla handfat, badkar och fönster har bevarats och integrerats i den moderna inredningen. Detta ger gästerna en unik upplevelse och skapar en känsla av sammanhang mellan det förflutna och nutiden.

Ace Hotel Portland strävar också efter att vara mer än bara en plats att övernatta. De strävar efter att vara ett offentligt rum, en mötesplats för lokalbefolkningen och besökare. Hotellet är utformat för att vara en plats där människor kan samlas, dela idéer och njuta av gemenskapen. Det kan vara ett kafé eller en lounge där lokalinvånare och resenärer kan koppla av och inspireras av varandra.

Ace Hotel Portland visar en modern syn på hotellverksamheten, där hållbarhet, lokal förankring och gemenskap står i centrum. Det är inte bara en plats att övernatta utan en upplevelse som hyllar Portland’s kreativa anda och historia. acehotel.com/portland

Historisk byggnad förvandlas till kulinarisk hotspot

21st Century Simmons from Resonance Co on Vimeo.

21st Century Simmons är berättelsen om hur en historisk byggnad i hjärtat av Calgary East Village håller på att förvandlas till en kulinarisk hotspot för området och staden.

Sala silvergruva blir byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaringen omfattar ett 50-tal byggnader. Bland annat gruvschakt, varphögar, byggnader och vattensystem från både en äldre och en yngre fas för gruvindustrin.
– Silvergruvan är genom sin långa historia och sin tidvis stora betydelse för Sveriges ekonomi av största värde för landets, länets och Sala stads historia, säger landshövding Ingemar Skogö. Byggnadsminnesförklaringen ger ett bättre skydd så att framtida generationer kan ta del av historien kring gruvan. Det ger också stabilare förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i området.. Länsstyrelsen i Västmanland