Sala silvergruva blir byggnadsminne

Byggnadsminnesförklaringen omfattar ett 50-tal byggnader. Bland annat gruvschakt, varphögar, byggnader och vattensystem från både en äldre och en yngre fas för gruvindustrin.
– Silvergruvan är genom sin långa historia och sin tidvis stora betydelse för Sveriges ekonomi av största värde för landets, länets och Sala stads historia, säger landshövding Ingemar Skogö. Byggnadsminnesförklaringen ger ett bättre skydd så att framtida generationer kan ta del av historien kring gruvan. Det ger också stabilare förutsättningar för att utveckla besöksnäringen i området.. Länsstyrelsen i Västmanland