En gemensam berättelse och vision för Sverige

Att kunna forma en långsiktig gemensam vision och berättelse om ett förbättrat samhälle är avgörande, särskilt i dagens polariserade och pragmatiska politiska klimat. Det är ofta bristen på en sådan övergripande vision som hindrar samhället från att enas kring gemensamma mål och prioriteringar.

Fokuserar vi på platsutveckling, inser vi att det handlar om mycket mer än bara fysiska förändringar. Det handlar om att skapa en ny vision för platsen tillsammans med lokalbefolkningen och andra lokala aktörer. Genom att engagera alla delar av samhället kan platsutvecklingen bli en kraftfull motor för samhällsutveckling, med förhoppningen att gynna alla samhällsklasser och skapa en mer inkluderande och hållbar framtid.

Per Schlingmanns ledare i Borås Tidning belyser vikten av en sådan gemensam berättelse och vision för Sverige. Det är genom att tydligt definiera och kommunicera vart vi är på väg som vi kan skapa enighet och framsteg. Att arbeta tillsammans för att forma denna berättelse är en nödvändig förutsättning för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss.

Läs Per Schlingmanns ledare i Borås Tidning »»»

Arts Dynamics Talks: Iwona Preis – tillgång till finansiering och resurser för kulturskapare och de kreativa näringarna

dag & datum: onsdag 21/2
tid 14:00 – 15:00 
hur: online – via evenemangslänk »»»

Arts Dynamics Talks är en live-streamad podcast-serie som leds av Sofie Marin, grundare och VD för Arts Dynamics. Hon pratar med kreativa entreprenörer och ledare inom kultursektorn från hela världen för att ta reda på hur de hanterar aktuella utmaningar och ser på framtiden.

I nästa avsnitt får du träffa Iwona Price, VD för Intercult och Smart Coop, som har lång erfarenhet av att leda kulturella organisationer och samarbeten både nationellt och internationellt. De kommer att diskutera utmaningar och möjligheter som oberoende kreatörer och kulturorganisationer står inför, särskilt när det gäller att få tillgång till finansiering och internationella nätverk.

Iwona kommer också att prata om hennes  tankar kring framtida trender inom kultur- och kreativindustrin, samt vilka råd hon skulle ge till konstnärer och kreatörer som precis börjar sin karriär.

Anmälan via evenemangslänk »»»

AMF Fastigheter startar testbädd för hållbar stadsutveckling

Stockholms nya testbädd i Marievik är ett initiativ från AMF Fastigheter för att utveckla och testa framtidens hållbara lösningar. Det är en plats där olika aktörer, inklusive entreprenörer och företag, samarbetar för att skapa innovativa koncept och genomföra småskaliga tester. Målet är att maximera användningen av resurser genom att laga, återanvända och omvandla produkter för att ge dem ett nytt syfte.

Platsen strävar efter att bygga hållbart och samla kraften och viljan hos människor och företag för att möta olika behov under dygnets timmar. Det speciella läget vid vattnet ger Marievik en unik position för att vara ledande inom framtidens cirkulära urbana miljö och visa vägen för hållbar utveckling.

Under evenemanget Techarenan 2024 söker man innovativa entreprenörer med visionära idéer som kan bidra till att bygga kvarter som främjar hälsa, välbefinnande och hållbarhet. Genom samarbete och småskaliga tester strävar man efter att omvandla innovativa koncept till praktiska lösningar för den urbana befolkningen.

En viktig del av initiativet är att skapa hållbara, återbrukade och smarta fastigheter. Man söker också svar på frågor som rör det cirkulära ekosystemet för mat och dryck, konsumtion och handel i ett cirkulärt samhälle samt hur man skapar en plats som främjar hälsa och välbefinnande. Det handlar om att utforska områden som lokal odling, livsmedelsförsörjning, återbruk och handel samt hur man kan inspirera till hälsa och välbefinnande hos de som bor och verkar i området.

Stockholms nya testbädd i Marievik »»»

Hur formar vi ABC-staden  3.0 – nystartszoner lösningen på myten om blandstadens förträfflighet

Tanken med ABC-staden var att arbete, bostad och centrumanläggning förenades i samma stadsdel. Vällingby utanför Stockholm var ett tidigt exempel på denna idé. Stadsdelarna var strukturerade i grannskapsenheter med närbelägna centrumanläggningar, stadsdelstorg och mindre butiker för att främja gemenskap och bekvämlighet. Tyvärr led ABC-tankarna ett nedslag till följd av privatbilismens ökande popularitet och handelns övergång till större enheter och självbetjäning.

Det är nödvändigt att utveckla och förbättra projektbaserade lösningar till mer hållbara och cirkulära modeller över tid. Många förortsområden står inför stora utmaningar med utanförskap och brottslighet. Med inspiration från Frankrike föreslogs nystartszoner av Alliansen som ett sätt att främja sysselsättning och öka tryggheten i dessa områden. Tanken var att nystartszoner skulle erbjuda lägre avgifter för arbetsgivare som anställde personer från närområdet.

Att bryta den nedåtgående spiralen av arbetslöshet i dessa områden är av avgörande betydelse, och det krävs en övergång från endast utredningar och tillfälliga projekt till långsiktiga förbättringar. Det påminner om tankarna som förts fram av Charlie Karlsson, professor emeritus i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, om blandstaden som en myt som politiker och planerare kanske borde ompröva.

Charlie Karlsson menar i en artikel på SvD Debatt att problemen med hög arbetslöshet i vissa av landets stadsdelar löses inte genom allt tal om att skapa blandstäder för att bryta segregeringen. Hushållen visar genom sitt beteende att de inte vill bo blandat eftersom de uppnår högre välfärd genom att bo i kluster. För att lösa de aktuella problemen krävs det att de prioriteras på allvar och att det utvecklas anpassade, riktade åtgärder för de olika klustren. Att tro att man löser problemen genom att flytta på människor är en chimär. Våra politiker måste äntligen ta till sig att hushåll, oberoende av bakgrund, uppnår högre välfärd av att bo nära andra hushåll de känner samhörighet med. Det är hög tid att sluta tala om att bryta segregeringen och istället fokusera på att lösa sysselsättnings- och inkomstproblemen i våra utsatta områden enligt Charlie Karlsson.

Läs Charlie Karlsson debattartikel i SvD »»»