Värmlands besöksnäringsstrategi 2023-2030 vill öka besöksnäringens attraktionskraft och främja Värmlands natur- och kulturarv


Efter över ett års dedikerat arbete är Visit Värmland glada att kunna presentera Värmlands besöksnäringsstrategi för åren 2023-2030. Den här nya strategin representerar en ambitiös plan som kommer att guida alla aktörer som arbetar för att främja besöksnäringen mot att skapa ett mer attraktivt och hållbart Värmland.

Strategin är resultatet av en omfattande och inkluderande process, där olika perspektiv och erfarenheter har integrerats för att skapa en holistisk vision för regionens besöksnäring. Visit Värmland har strävat efter att skapa en strategi som inte bara fokuserar på att locka besökare, utan också på att utveckla en långsiktig och hållbar turism som gynnar både samhället och miljön.

En central del av strategin är att skapa en balans mellan att öka besöksnäringens attraktionskraft och samtidigt bevara och främja Värmlands natur- och kulturarv. Hållbarhet är en nyckelfaktor, och strategin inkluderar initiativ för att minimera negativa påverkningar på miljön, främja lokal ekonomisk tillväxt och involvera lokalsamhället i besöksnäringens utveckling.

Värmlands besöksnäringsstrategi  är avsedd att fungera som en vägledning för både offentliga och privata aktörer som är engagerade i att forma Värmlands framtid som en attraktiv destination. Genom att förena krafterna och arbeta i enlighet med strategin är målsättningen att besöksnäringen i Värmland skall blomstra på ett sätt som gynnar alla parter.

Läs mer »»»

Karlstad bäst i test – toppar svenska listan för kultur- och nöjesliv

Karlstadsborna har talat, och enligt Statistiska centralbyråns medborgarundersökning är Karlstads kommun i framkant när det gäller kultur- och nöjeslivet. Det är en bedrift som inte hade varit möjlig utan det engagemang och den passion som utövare, föreningar och arrangörer lägger ner för att göra staden till en kulturell knutpunkt.

I en kommentar till den framstående placeringen i medborgarundersökningen betonar Robert Halvarsson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vikten av att skapa utrymme för både bredd och spets inom kultursektorn. Han poängterar att kommunen strävar efter att vara en plats där allt från intima musikspelningar till storslagna teaterföreställningar kan blomstra. Det är denna mångfald som skapar en kulturell helhet som invånarna är stolta över.

”Vi vill vara en kommun där utrymme finns för både bredd och spets, från den intima spelningen till den stora teaterföreställningen. Allt bidrar till en helhet som vi är stolta över”, säger Robert Halvarsson.

Kultur och nöjeslivet är en viktig del av stadens identitet och skapar en levande och dynamisk atmosfär. Det är tydligt att Karlstadsborna värdesätter de olika kulturella uttrycken och att det finns en stark gemenskap bland de som verkar inom kultursektorn.

Framgången i medborgarundersökningen pekar på att Karlstads kommun inte bara är en plats där kultur frodas, utan också där invånarna aktivt deltar och stödjer olika initiativ inom kultursektorn. Det är en gemensam ansträngning som gör att Karlstad kan stoltsera som den bästa kommunen i landet när det gäller kultur- och nöjesliv.

De kinesiska stadsdelarna i USA – fristäder för gemenskap 


Föreställ dig att du anländer till ett nytt land, helt ensam utan familj eller gemenskap vid din sida. Du känner dig omedelbart annorlunda och söker febrilt efter en plats där du kan känna dig hemma.

I hela USA var de kinesiska stadsdelarna en fristad för immigranter från Kina när de först anlände till deras nya hem. Trots trånga och överbefolkade förhållanden erbjöd de kinesiska stadsdelarna en känsla av gemenskap och tillhörighet. Stadsdelarna blev avgörande sociala och kulturella knutpunkter för invandrargrupperna, där de smälte samman traditioner från det förflutna med nya lösningar.

Trots utmaningar som gentrifiering, stigande hyror och ökad främlingsfientlighet, särskilt i spåren av covid-19, är de kinesiska stadsdelarna en form av kulturella enklaver som är viktiga att bevara. Den nordamerikanska kulturmiljöorganisationen National Trust for Historic Preservation arbetar därför aktivt för att bevara dessa stadsdelar och därigenom bidra till en mer mångfacetterad tolkning av den amerikanska historien. #TellTheFullStory 
Läs mer »»»