Konsortiet för utveckling av Forsåkersområdet i Mölndal klart

flygfoto

Företagen Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam har erbjudits och accepterat att medverka i det konsortium som bildas för planering, utveckling och exploatering av Forsåkersområdet i centrala Mölndal. Utöver den tilldelning av byggrätter dessa företag får, behåller MölnDala Fastighets AB cirka 20 % av byggrätterna. Övriga byggrätter kan fördelas till mindre företag när planarbetet är färdigt. MölnDala Fastighets AB
Läs mer >>>