Sagomiljö i Värmland med fascinerande kulturarv inom konsthantverk söker ny ägare

En unik möjlighet att förvärva Sillegården i Västra Ämtervik, utanför Sunne i Värmland, har nu dykt upp. Gården har en rik och fascinerande historia som är starkt förknippad med den framstående textilkonstnären Ida Sahlström.

Historien börjar med Sillegårdsbrunn och varmbadhuset, men under Ida Sahlströms tid omvandlades gården till ett pensionat. Redan på 1700-talet blev Sillegårdsbrunn populärt bland de högre samhällsklasserna för sina källkurer. Under 1800-talet lockade det hundratals besökare som trodde på vattnets påstådda hälsosamma egenskaper.

Ida och maken August, återvände från ett decennium i Stockholm till Värmland, där de förvärvade Sillegårdsbrunn år 1915. De renoverade badhuset och utvecklade anläggningen till ett pensionat. Idas entreprenörsanda och kreativitet ledde till att hon ritade restaurangen i fornnordisk stil medan hennes syskon, konstnärerna Anna och Bror, skapade de vackra dekorationsmålningarna på väggarna.

Sillegården bär fortfarande på spår från den tidiga 1900-talsmiljön, med möbler formgivna och byggda av de tre syskonen Sahlström. Ida hade flera väverskor anställda och tillsammans vävde de trasmattor och den välkända hålgardinen Fryksdalsrutan. Hennes textilkonst blev vida känd och hon drev det dåtida textila centret i Värmland.

Ida föddes den 30:e april 1871 på Sahlströmsgården i Utterbyn, utanför Torsby i Värmland. Hon var inte ensam i familjen om sina konstnärliga ambitioner; även hennes syskon Anna och Bror blev konstnärer, vilket bidrog till att omvandla Sahlströmsgården till en kulturell mötesplats för dåtidens svenska konstnärs- och kulturelit.

Trots motstånd från fadern Per Sahlström, som var en mycket framstående lantbrukare och lokalpolitiker, fortsatte syskonen Sahlström att utvecklas som konstnärer. Idas smeknamn ”Fryksdalsmora” speglar inte bara hennes skicklighet som konstnär och konsthantverkare utan också hennes känsla för affärer och entreprenörskap. Mer än 500 mönster av hennes verk finns bevarade och visas på Sillegården än idag, vilket är ett levande kulturarv av betydelse för svensk textilkonst.
Läs mer » » »

Välkommen till Samverkan Norra Klarälvdalen


www.klarälvdalen.se

Hur vill du bevara, förändra och utveckla norra Klarälvdalen och varför bor du kvar i bygden? Med stöd från Torsby kommun har Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se tagit initiativ till förstudien Samverkan Norra Klarälvdalen. Genom förstudien önskar vi diskutera tankar, bolla förslag och samla in synpunkter kring det som anses vara norra Klarälvdalens styrkor, svagheter, hot och framtida möjligheter.

Under vårt andra möte — tors 11 nov kl 18-21— kommer vi att utföra en SWOT-analys om samverkan i norra Klarälvdalen. Mötet kommer att ledas av Tohbbe Lindholm från Sala. Tohbbe har ett starkt engagemang för lokala utvecklingsfrågor i Västmanland. Under de senaste sju åren har han arbetat med att bygga upp Brunnsmuseet, ett arbetslivsmuseum för kurorten Sätra Brunn utanför Sala. Sätra Brunn ägdes av en stiftelse inom Uppsala universitet fram till slutet av 1990-talet. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ägdes brunnen av en stiftelse med Länsstyrelsen i Västmanland som huvudman. Sätra Brunn försattes tyvärr i konkurs under början av 2000-talet. Efter det att brunnen hade försatts i konkurs bestämde sig ett antal människor i omgivningarna kring Sala att bilda en ekonomisk förening och köpa Sätra Brunns konkursbo. Tohbbe är en av människorna i gruppen som köpte Sätra Brunn och deras syfte var att rädda brunnen från förfall/att bli övergiven och/eller eventuell styckning av fastigheten.

Samverkan Norra Klarälvdalen arrangeras som 3 digitala möten med inspirationsföreläsningar, workshop och förslag på möjligt samarbete med våra grannar utmed Glomma i Norge.

– första mötet tors 28 okt 18-21.
– andra mötet tors 11 nov 18-21.
– tredje mötet tors 25 nov 18-21.

Ladda hem detaljerat program som pdf-fil genom att klicka här.

Anmälan görs via e-post till: norrany@platsutveckling.se

Länk till digitala zoom-möten skickas klockan 17.30 inför varje möte.

Hjärtligt välkommen med dina tankar, synpunkter och förslag.
Utveckling skapar vi tillsammans!

Norra Ny Utveckling och Platsutveckling.se

Det som en gång i tiden var vardag är idag något unikt. Fantastiska Kårebolssätern i Torsby är ovanlig välbevarad, med betande djur och säterbruk på somrarna. Men hur bevarar man kunskaperna om ost och messmör? Och hur för man hantverket vidare?