Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson positiv till BIDs i Sverige

Den 24:e januari 2017 presenterade Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle Fastighetsägarna Stockholm rapporten ”BIDs på svenska – så funkar det”. Deltagare vid seminariet var bland andra justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Svenska Bostäders vd Pelle Björklund, hållbarhetschefen i Stockholms stad  och Vasakronans affärsområdeschef City Anna Nordin. Under seminariet framkom det att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har en positiv bild av BID-modellen, som han vill se spridd till så många platser som möjligt. 

Waern & Wingårdh – vad är arkitektur och var Mullvaden början eller slutet?

mullvaden-1000Kulturradions serie Stad diskuterar ockupationen av kvarteret Mullvaden som symbol för ett paradigmskifte inom svensk stadsplanering. SR P1

Ockupationen av de fyra husen på Södermalm 1977 och 1978 fick stort genomslag i medierna. Bostadsföretaget Svenska bostäder, som ägde husen, hävdade att husen var nedgångna och därför behövde rivas. Ockupanterna å sin sida krävde en utredning för att få klarhet i om husen verkligen behövde rivas. Klipp ur Rapport sänt i TV2 den 18 september 1978. Kungliga biblioteket