Först i Sverige av sitt slag

Park Hill i Sheffield. Exempel på hur en rå stomme kan förädlas och förbättras till attraktiv bostadsmiljö.

En ”rå stomme” för flerfamiljshus öppnar upp för egnahemsbyggande och skapar möjligheter till ökad flexibilitet, minskade byggkostnader för slutkunden och ökad gemenskap. Det är som en vitamininjektion för bostadsmarknaden, med potential att göra den mer mångsidig och hållbar för framtiden. Modellen ger köparen en grundläggande stomme utan interiörinredning och kan sedan anpassa planlösning, materialval och funktioner efter sina behov och önskemål. Det kan leda till minskade byggkostnader för slutkunden och ökad konkurrens på bostadsmarknaden, samtidigt som det främjar gemenskap och kreativitet hos köpare och beställare.

Genom att införa modellen med en ”rå stomme” för flerfamiljshus skapas också nya möjligheter för småföretagare. Arkitekter, bebyggelseantikvarier, konstruktörer och hantverkare kan dra nytta av den här förändringem. Köpare får möjlighet att anlita sina egna konsulter och hantverkare för att anpassa och förverkliga sina visioner. Det främjar inte bara mångfald och specialisering inom byggbranschen, utan ger också köparna större kontroll över sitt projekt och kan resultera i högre kvalitet och mer skräddarsydda lösningar. På så sätt stimuleras också lokala ekonomier och entreprenörskap samtidigt som det bidrar till en mer dynamisk och konkurrenskraftig bostadsmarknad.

Läs mer » » »

ROT-fusket: Vad skulle 55 miljoner innebära för landets hotade kulturarv?

Att använda sig av ROT-avdrag blir alltmer populärt. Men avdraget har också fått en otrevlig bieffekt i form av bedrägerier. Plånboken har träffat Susanne Edling som nyligen fick ett brev från Skatteverket där hon informerades om att både hennes och hennes makes ROT-avdrag på sammanlagt 100 000 kronor betalats ut till ett hantverkarföretag. Problemet var att familjen aldrig utfört några hantverksarbeten. Skatteverkets Cajsa Toresten besöker studion och förklarar hur det kan komma sig att man betalar ut pengar till företag utan att veta om något arbetet utförts. Plånboken i SR