Skivarps Gästgivaregård tar matchen

Trots att högsäsongen är kort omsätter den svenska besöksnäringen hela 250 miljarder, till år 2020 förväntas en fördubbling. Dessvärre är vi inte ensamma om den ambitionen – bara i Europa konkurrerar 150 000 kommuner om framtidens besökare, etableringar och investeringar.

Sverige tar matchen är ett initiativ, som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer, för att öka förståelsen om konkurrenskraftiga företags betydelse för välfärden.
Läs mer >>>