Grand Central Terminal – från förfall och rivningshot till besöksmål i världsklass

Under slutet av 1990-talet var det nära att ett av landets stora byggbolag fick tillstånd att riva den vackra Yttre hallen, byggd 1928-30, vid Göteborgs centralstation. Tack vare starka protester från allmänheten och vår kulturmiljölagstiftning lyckades vi bevara Yttre hallen. Det var verkligen en kamp mellan David och Goliat, och idag ångrar ingen beslutet att bevara, förutom kanske byggbolaget som missade chansen att maximera sin vinst. Yttre hallen är nu ett av de unika rummen som ger Göteborgs centralstation dess charm och karaktär.

När vi utvecklar våra svenska järnvägsstationer till levande mötesplatser är Grand Central Terminal i New York en av de främsta förebilderna. Målsättningen med Grand Central Terminal är att stationen alltid ska erbjuda ett brett utbud av tjänster och upplevelser, vilket ger pendlarna och tågresenärerna en känsla av att de aldrig har missat ett tåg eller en anslutning. Grand Central Terminals framtid har däremot inte alltid varit självklar. Stationsbyggnaden räddades genom ett aktivt engagemang från New Yorks invånare.

År 2013 firade Grand Central Terminals 100-årsdag. Tågstationen är en del av Grand Central Partnership,, ettBusiness Improvement District (BID) som bildades under mitten av 1980-talet för att revitalisera området kring stationen. Idag är Grand Central Terminal ett mycket populärt besöksmål i New York, och det är svårt att föreställa sig att det en gång fanns planer på att riva den för att bygga ett kontorstorn. Tack vare Jacqueline Kennedy Onassis engagemang för byggnaden har miljön istället bevarats och utvecklats till en levande mötesplats – ett besöksmål i världsklass!

Seminariet Grand Central Terminal: The Next 100.  I panelen Roger Duffy, Lord Norman Foster, Claire Weisz