Dags att pröva nystartzoner och BIDs i Göteborg

Lyktan

Rivningshotade Lyktan skulle kunna bli en perfekt samlingspunkt för uppstarten av ett BID i Kortedala i Göteborg.

Inte bara innerstäder utan även förorter kan revitaliseras med hjälp av BIDs. Vi ser i dag stora utmaningar med utanförskap och brottslighet i förortsområden. Med inspiration från Frankrike bereds därför för närvarande ett ärende om så kallade nystartszoner i finansdepartementet för ökad sysselsättning och trygghet i utvalda förorter. I nystartszonerna är arbetsgivaravgifterna lägre för anställda som är boende i området. Tillsammans med en BID-lagstiftning har nystartszoner potential att ge rejäla resultat i form av attraktiva, levande stadsdelar. Vi kan därför bara hålla med GP om att det är värt att pröva nystartszoner i Göteborg!
Läs mer >>