Domkyrkoforum i Lund, fördjupad översiktsplan centrala Umeå, No Picnic’s kontor, Annika von Hausswolff och Jan Jörnmark samt Hornsbergs Strandpark – vinnarna av 2012 års arkitekturpriser

No Picnic’s kontor i Stockholm belönas med Guldstolen 2012.

Domkyrkoforum i Lund får Kasper Salin-priset, Sveriges främsta utmärkelse för god arkitektur som firar 50 år. Juryns motivering är att ”byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samtidigt lyckats underordna sig domkyrkan”. Ansvarig är arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo, Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB för Domkyrkorådet i Lund.

Fördjupad översiktsplan centrala Umeå får Planpriset för ”ett unikt arbete som speglar en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden”, som juryn skriver. Planeringsansvariga är arkitekt SAR/MSA Olle Forsgren, Carl Arnö och Elin Pietroni, Umeå kommun på uppdrag av KS ordförande Lennart Holmlund och byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren.

No Picnic’s kontor i Stockholm belönas med Guldstolen för bästa interiör. Juryn motiverar valet med orden: ”För dess oväntade interiöra element vars trompe l’oeil-effekt bjuder på en upplevelse i gränslandet mellan konst och arkitektur”. Ansvariga är arkitekter SAR/MSA Johan Oscarson och Jonas Elding samt arkitekt MSA Gustaf Karlsson, Elding Oscarson Arkitekter AB för No Picnic.

Annika von Hausswolff och Jan Jörnmark, tilldelas Kritikerpriset för deras bokAvgrunden, där de ”utsökta och nästan skrämmande fotografierna visar på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin”, enligt juryn.

Hornsbergs strandpark belönas med Sienapriset som ges till årets bästa utemiljö. Juryns motivering: ”Ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet tillskott i en lång svit av stockholmska strandpromenader”. Ansvarig är landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, Nyréns Arkitektkontor för Exploateringskontoret, Stockholms stad. www.arkitekt.se