God fortsättning på det nya året och tack för 2022


Kulturarvet väcker känslor och skapar engagemang. Under 2022:s sista vecka hade vi i Platsutveckling Think Tank mycket intressanta diskussioner rörande Miljöpartiets förslag om att tillsätta en stadsantikvarie i Göteborg. Under veckan lyftes även Skanstorgets framtid som förtätad miljö med hyresbostäder. MP:s förlag och Skanstorgets framtid lockade 3000 personer under 3 dagar. Stort tack för ert deltagande och engagemang under året som varit. Nu ser vi fram emot nya spännande och berikande diskussioner under 2023!

Platsutveckling Think Tank 2023 kommer att inledas med en presentation av Artic Bath som ligger i Luleälven vid Harads. Artic Bath är ritat av arkitekten Bertil Harström. Bertil har tidigare arbetat med Tree Hotel i Harads och intressanta trä-utvecklingsprojekt som Vistet. Vistet är ett samtida timmerhus som utvecklades under början av 2000-talet.

/ Se filmen om Artic Bath ///

På återseende!

Torbjörn & Hans, Platsutveckling Think Tank

www.platsutveckling.se