Mark Isitt efterfrågar politisk handlingskraft i sommarprat

Pressmaterial – World Capital of Architecture 2023

Sommarprat: Varför har danskarna lyckats göra Köpenhamn till en härlig, levande, sprudlande och heterogen huvudstad?  Mark Isitt efterfrågade politisk handlingskraft och mindre snack i arbetat med att skapa attraktiv blandstad. För tyvärr är trenden tydlig. Mångfalden i våra innerstäder utarmas och staden som mötesplats blir bara fattigare och allt mer strömlinjeformad. Lokala småbutiker går i graven och ersätts av internationella kedjebutiker. 

Det finns två huvudmodeller för platssamverkan: BID-modellen (Business Improvement Districts – BIDs) och Main Street Programs. BID-modellen etablerades i Kanada under början av 1970-talet, och tillämpas idag i Nordamerika, Sydafrika, Europa och snart även i Australien. Main Street Programs utarbetades av den amerikanska kulturmiljövården under mitten av 1980-talet, och modellen är numera en välbeprövad, effektiv revitaliseringsprocess för såväl huvudgator i storstäder som hela småorter och destinationer. Liksom BIDs bygger Main Street Programs på en organiserad samverkan mellan offentliga och privata aktörer i ett geografiskt avgränsat område. Samverkan i BIDs är till skillnad från i Main Street Programs reglerad i en särskild lagstiftning – i övrigt har modellerna stora likheter. Många BIDs i USA har sina ursprung i Main Street Programs.

Main Street Programs bygger på fyra huvudteman, som därefter bryts ner i åtta undergrupper. Det är de så kallade ”Main Street Programs – Four Point Approach” och ”The Main Street Philosophy – Eight Principles of Success”!

Sommarhälsningar!

Torbjörn Lindstedt, redaktör BIDs in Sweden

Favorit i repris: Destinationsutveckling – regnet tvingar Köpenhamn att skapa nya urbana upplevelser

”Ökningen av nederbörden är en stor utmaning för vår stad. Men genom att ta itu med utmaningen, kan vi skydda staden mot regn samtidigt som vi skapar nya rekreationsområden i staden.”
Ayfer Baykal, borgmästare för teknik- och miljöfrågor i Köpenhamn 

De senaste två somrarna har regnat bort i Köpenhamn. Beror det på att klimatet håller på att förändras? I Köpenhamn möts regnets utmaningar med nya urbana upplevelser i stadsmiljön. St. Kjeld Quarter är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som vill visa hur staden kan utformas så att regnvatten kan hanteras till förmån för lokala invånare och besökare. Projektet ritades av det nyetablerade arkitektkontor TREDJE natur och presenterar nya lösningar på hur vi kan klimatanpassa staden. 
Läs mer >>>