Favorit i repris: Varför värnar vi inte om våra stadskärnor?

kungsgatan”Utmaningarna för våra stadskärnor är att ta tillbaka initiativet, lyfta fram det unika och skapa attraktion och konkurrenskraft. Det kommer att kräva nya projekt och investeringar för att kunna erbjuda moderna, effektiva ytor där nya butiks- och restaurangkoncept kan etablera tillsammans med kultur och andra stadsmässiga upplevelser samt bostäder. Ett ökat samarbete i stadskärnan och fastighetsägare som vill utveckla sina fastigheter tillsammans med en intresserad, förstående och drivande kommun är ett måste för att överleva.” Lars Backemar i Fastighetsnytt.

Lars Backemar, ordförande för City i Samverkan, skrev 2013 en mycket läsvärd ( Fastighetsnytt ) om behovet av ökade satsningar i våra svenska stadskärnor. I krönikan uppmanade han bland annat till större eftertanke vid planeringen av nya externa handelsplatser.
Läs mer >>>