Elbilen kan ge människor en känsla av duktighet, harmoni och lycka

Pharrell Williams – Happy

Ekonomiprofessor Micael Dahlen menar att känslan av att bidra till en bättre miljö och att ta ett personligt ansvar för klimatomställningen genom att köra elbil kan ge människor en känsla av duktighet, harmoni och lycka. Han betonar vikten av att konsumenter tar ett aktivt steg mot att stödja paradigmskiftet mot hållbara transportalternativ.

I linje med detta har Frankrike nyligen implementerat ett innovativt statligt stöd för att underlätta för låginkomsttagare att köra elbilar. Genom detta program har personer med en årsinkomst på under 14 100 euro möjlighet att leasa en ny europeisk elbil för endast 100 euro per månad. För att kvalificera sig måste bilen vara tillverkad i Europa, och de modeller som omfattas av subventionen inkluderar Fiat 500e, Renault Twingo ZE och nya Citroën ë-C3.

Det franska initiativet bygger på tidigare åtgärder för att främja användningen av elbilar, såsom kontantbonusar för köp av elbilar och stöd för att omvandla befintliga fordon till eldrift. Den exakta bonusen för köp varierar beroende på modell och miljöpåverkan från tillverkningen. Dessutom har regeringen stimulerat omvandlingen av äldre fordon till eldrift genom ekonomiska bidrag, vilket har resulterat i en ökning av antalet specialiserade verkstäder.
Konverteringsprocessen för att göra om äldre fordon till eldrift tar ungefär tre dagar och leder till en elbil med jämförbar prestanda och räckvidd. Regeringen erbjuder också ekonomiskt stöd till kunderna för kostnaderna för denna omvandling.

Genom att kombinera ekonomiska incitament med möjligheten att ta ett personligt ansvar för miljön strävar den franska regeringen till att uppmuntra övergången till en mer hållbar transportsektor och därigenom bidra till en bättre framtid för både samhället och miljön.

Frankrikes president var nyligen på besök i Sverige, och förhoppningsvis kommer de nya relationerna mellan Frankrike och Sverige att inspirera till ytterligare satsningar inom svensk fordonsindustri. Sverige skulle kunna se Frankrike som en förebild när det gäller att implementera effektiva incitament för att främja användningen av elbilar i klimatomställningen!

Think City med Move About

Move About är den fossilfria bilpoolen i framkanten. Företaget grundades 2007 och ett år senare introducerade de Skandinaviens första bilpoolsflotta med elbilar i Oslo.  Det norska företaget erbjuder bilpoolstjänster för både privatpersoner och företag. Fastighetsbolaget Balder har bland annat utvecklat ett samarbete med Move About, och det finns nu möjlighet att boka bilar i direkt anslutning till några av Balders bostadsområden.