Stadens själ – Petter tolkar Stockholm i mitt hjärta och lyfter kulturarvet


Rapparen Petter tolkar Lasse BerghagensStockholm i mitt hjärta”. Sången om Stockholm skrevs ursprungligen som en vals på uppdrag av Ulf Adelsohn, som önskade något nytt, när han skulle tillträda som landshövding för Stockholms län 1992. Wikipedia

Go Wiki med Axel Pettersson, projektledare GLAM, Wikimedia

Föreläsning om Wikipedia på Västmanlands läns museum med Axel Pettersson från Wikimedia. Föreläsningen var en del av seminariedagen  ”Digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial”  som arrangerades av Kulturarvsportal Västmanland onsdagen den 19 februari 2014.