Go Wiki med Axel Pettersson, projektledare GLAM, Wikimedia

Föreläsning om Wikipedia på Västmanlands läns museum med Axel Pettersson från Wikimedia. Föreläsningen var en del av seminariedagen  ”Digitalt tillgängliggörande av kulturarvsmaterial”  som arrangerades av Kulturarvsportal Västmanland onsdagen den 19 februari 2014.