Danska Pinkcloud vitaliserar tomma kontorshus i New York med Pop-Up Hotel

popuphotel71
Fastighetskrisen har nått Manhattans Midtown. Kontorsvakanserna är höga, hyrorna har rasat, och hyresgästerna flyttar till New Jersey. En kombination av föråldrat byggnadsbestånd, ekonomisk recession och brist på bekvämligheter i området har förvandlat Midtown från ett levande affärscentrum till ett område som präglas av lågkonjunkturens utmaningar. För att möta vakanserna i Midtown har danska arkitektkontoret Pinkcloud utvecklat Pop-Up Hotel. Hotellet är ett verktyg för stadsförnyelse och är tänkt att fungera som en ekonomisk katalysator och aktiv ”stadsdelspartner” för området.