Vi behöver hitta nya organisationsformer för utvecklingsprocesserna

Domkyrkoplan i Göteborg

Den lyckade utvecklingen av Domkyrkoplan I Göteborg skedde i samverkan mellan Fastighetsägarna, Innerstaden Göteborg, Svenska kyrkan, Göteborgs stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arkitekter 02 Landskap.

Vi behöver hitta nya organisationsformer för utvecklingsprocesserna i våra städer. De organisationsmodeller som byggdes upp för ett par, tre decennier sedan, är idag för enkla och stänger ute många viktiga aktörer. Nya organisationer där alla aktörer samlas måste byggas med politiker, tjänstemän, fastighetsägare, näringsverksamheter, turism, kultur och föreningsliv. En bred organisation med djup, under ett gott ledarskap, för en hållbar stadsutveckling.

Det är länge sedan vi kunde utveckla våra städer med enbart ballonger och karuseller. Tomas Kruth, Fastighetsägarbloggen
Läs mer >>>

Stadskärnans framtid och utmaningar temat under Samhällsbyggardagen i Västervik


För andra året i rad arrangeras Samhällsbyggardagen av Fastighetsägarna. Årets tema är stadskärnornas utveckling och framtida utmaningar.

– Samhällsbyggardagen blev en succé när den gick av stapeln för första gången förra året. Dagen fyllde ett uppdämt behov i regionen av att lyfta upp aktuella ämnen och uppmärksamma goda exempel, säger Carl Stenberg, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Kalmar.

Under dagen talar bland andra Rudolf Antoni, biträdande näringslivspolitisk chef Fastighetsägarna GFR, om kulturens betydelse för stadskärnans utveckling.
Fastighetsägarnas roll i utvecklingen behandlas av Tomas Kruth, projektledare för orts- och stadsutveckling på Fastighetsägarna GFR. Dagen är ett samarbete mellan Västervik Framåt och Fastighetsägarna GFR. Torbjörn Lindstedt
Läs mer >>>