Landsbygdens småskaliga företagande inom besöksnäringen stärks i ny utredning

Utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna har nyligen presenterat sitt betänkande för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Utredningen föreslår införandet av ett nytt dispensskäl som syftar till att underlätta för småskaliga förvärvsverksamheter på landsbygden. Dispensskälet kan skapa en mer flexibel och anpassningsbar miljö för lokal ekonomisk utveckling.och  öppna upp för möjligheter för småskaliga verksamheter att bedriva sin verksamhet utan att behöva möta samma stränga krav som normalt gäller enligt strandskyddet. Det kan vara av särskild betydelse för de som bedriver småskalig jordbruk eller företag inom fiske- och annan naturturism. 

Utredningens betänkande markerar därmed ett viktigt steg mot att skapa en balans mellan bevarande av naturvärden och främjande av hållbara näringslivsaktiviteter på landsbygden. Det är nu upp till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och övriga beslutsfattare att överväga och eventuellt implementera utredningens förslag till förändringar i syfte att möjliggöra en positiv och hållbar utveckling för de areella näringarna i Sverige.