Regina Downtown BID platsutvecklar genom ny satsning på artist-in-residence

Amber Phelps Bondaroff anlitades av Regina Downtown BID under början av januari i en nystartad satsning på artist-in-residence. De första tre månaderna kommer att ägnas åt planering och att diskutera idéer med företag och samhällsgrupper i området. Global News