Platsutveckling – vad gör Europas städer speciella

SOY CÁMARA. El programa del CCCB (21) // Europe City (VO Es Subt En) from CCCB on Vimeo.

Europa har traditionellt kännetecknats av kompakta, tätbefolkade städer med en blandning av människor och verksamheter. Vad finns kvar av den europeiska staden i dag och hur kommer den att klara framtida utmaningar?