Optimera humanistisk kompetens i svensk skola

I en nyligen publicerad ledare i GP riktar Karin Pihl kritik mot det ökande antalet obehöriga lärare med humanistisk bakgrund som verkar som lärare i den svenska skolan. Varför en sådan raljerande ton mot humaniora och humanistisk kompetens Karin Pihl? Kanske är bristen på humaniora och humanistisk kunskap en bidragande orsak till dagens globala konflikter? Istället för att begränsa möjligheterna för humanister att delta i skolvärlden skulle det vara konstruktivt med en satsning. Sverige borde istället investera i kompletterande pedagogiska utbildningar (KPU-utbildningar) för de med en befintlig universitetsexamen, det skulle kunna optimera den redan befintliga humanistiska kompetensen i svensk skola! #skolpolitik #humaniora #kulturarv

Torbjörn Lindstedt, Platsutveckling Think Tank